I offer a six-part set of literature Emergency Paper Money of Austria (1918-1921)

Special offer at bargain prices of a six-part set of literature Emergency Paper Money of Austria (1918-1921)

31. 08. 2020

Expert Events:
Lecture (KF 00-15): 40 years of automated postage mail processing in our country

Lecture (KF 00-15): 40 years of automated postage mail processing in our country
Location: Dům Portus, Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou), Praha 1 (Česká republika)
Entry: Free (no admission)
Date: 01. 10. 2020

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Lecture witin the regular cycle of lectures organized by the KF 00-15 Club of collectors of specialized areas in Prague (Czech Republic)


KF 00-15 Praha - klub filatelistů - sběratelů specializovaných oborů

KF 00-15 zberateľov špecializovaných odborov v Prahe organizuje odbornú prednášku:D. Brabec: 40 let automatizovaného zpracování listovních zásílek v naši republice


štvrtok 1. 10. 2020 od 16:30
Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:
© Internetová stránka: Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha
© Časopis FILATELIE


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists