50th anniversary of the launch of international gas transit through Slovakia

Commemorative postage stamp issued on commemorate the 50th anniversary of the launch of international gas transit through Slovakia.

23. 09. 2022

Expert Events:
Lecture (KF 00-15): 100 years since the establishment of the post office at Kbely Airport and its use by airmail

Lecture (KF 00-15): 100 years since the establishment of the post office at Kbely Airport and its use by airmail
Location: Dům Portus, Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou), Praha 1 (Česká republika)
Entry: Free (no admission)
Date: 07. 04. 2022

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Lecture witin the regular cycle of lectures organized by the KF 00-15 Club of collectors of specialized areas in Prague (Czech Republic)


KF 00-15 Praha - klub filatelistů - sběratelů specializovaných oborů

KF 00-15 zberateľov špecializovaných odborov v Prahe organizuje odbornú prednášku:Jiří Kratochvíl, MUDr. Bedřich Helm: 100 let od zřízení poštovního úřadu na letišti Kbely a jeho využívání leteckou poštou


štvrtok 7. 4. 2022 od 16:30
Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Internetová stránka: Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha

© Časopis FILATELIE


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists