The life and postcard work of Frantisek Parolek

A closer look at the life and postcard creation of Frantisek Paroleka, who devoted his whole life to photography and drawing and has immense merit in the creation of Czech-Slovak postcards and stamps for the legions in Russia.

19. 03. 2023

Expert Events:
Lecture (KF 00-15): 100 years since the establishment of the post office at Kbely Airport and its use by airmail

Lecture (KF 00-15): 100 years since the establishment of the post office at Kbely Airport and its use by airmail
Location: Dům Portus, Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou), Praha 1 (Česká republika)
Entry: Free (no admission)
Date: 07. 04. 2022

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Lecture witin the regular cycle of lectures organized by the KF 00-15 Club of collectors of specialized areas in Prague (Czech Republic)


KF 00-15 Praha - klub filatelistů - sběratelů specializovaných oborů

KF 00-15 zberateľov špecializovaných odborov v Prahe organizuje odbornú prednášku:Jiří Kratochvíl, MUDr. Bedřich Helm: 100 let od zřízení poštovního úřadu na letišti Kbely a jeho využívání leteckou poštou


štvrtok 7. 4. 2022 od 16:30
Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Internetová stránka: Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha

© Časopis FILATELIE


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists