Actual information from the Union of Czech Philatelists

Review of the most recent information from the Union of Czech Philatelists as provided by the journal Informace SČF.

17. 07. 2023

Portal news:
Latest news and new materials in the section Actual News - Postal Materials

Latest news and new materials in the section Actual News - Postal Materials
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 20. 11. 2015 21:54
Updated: 03. 12. 2015 21:55

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Overview of actual news and new materials in the Actual News - Postal Materials section which is dedicated to information on news for collectors of Slovak philatelic materials.

Odborná sekcia Aktuality - Poštové materiály je venovaná informáciám o novinkách pre zberateľov slovenských filatelistických materiálov (poštové známky, príležitostné poštové pečiatky, poštové lístky, celinové obálky a  iné poštové materiály). Všetky materiály sú vyobrazené a doplnené o základné informácie o autorovi, dátume vydania, mieste vydania alebo používania, náklade, obrazových a textových motívoch a ďalšie informácie.

Pretože táto sekcia, podobne ako okruh zberateľov slovenských známok, sa rozširuje, rozhodli sme sa aj takouto formou informovať o nových materiáloch, ktoré na stránkach odbornej sekcie Aktuality - Poštové materiály pribudli a stále pribúdajú.


_________________________ AKTUALIZÁCIA SEKCIE Aktuality - Poštové materiály _________________________


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists