Issue plan of Slovak postage stamps for 2020

The issue plan of Slovak postage stamps for 2020 (continuously updated 30. 3. 2020).

30. 03. 2020

Portal news:
Latest news and new materials in the section Actual News - Postal Materials

Latest news and new materials in the section Actual News - Postal Materials
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 20. 11. 2015 21:54
Updated: 03. 12. 2015 21:55

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Overview of actual news and new materials in the Actual News - Postal Materials section which is dedicated to information on news for collectors of Slovak philatelic materials.

Odborná sekcia Aktuality - Poštové materiály je venovaná informáciám o novinkách pre zberateľov slovenských filatelistických materiálov (poštové známky, príležitostné poštové pečiatky, poštové lístky, celinové obálky a  iné poštové materiály). Všetky materiály sú vyobrazené a doplnené o základné informácie o autorovi, dátume vydania, mieste vydania alebo používania, náklade, obrazových a textových motívoch a ďalšie informácie.

Pretože táto sekcia, podobne ako okruh zberateľov slovenských známok, sa rozširuje, rozhodli sme sa aj takouto formou informovať o nových materiáloch, ktoré na stránkach odbornej sekcie Aktuality - Poštové materiály pribudli a stále pribúdajú.


_________________________ AKTUALIZÁCIA SEKCIE Aktuality - Poštové materiály _________________________


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists