Art: Ales Votava (1962 - 2001) - Sketches of masks

Postage stamp from the ART series with a depiction of sketches of masks by Aleš Votava for the theatrical performance Orpheus and Eurydice.

21. 10. 2022

Philatelic Exhibitions:
International Philatelic Exhibition OSTROPA 2022

International Philatelic Exhibition OSTROPA 2022
Location: Russischen Haus der Wissenschaft und Kultur, Friedrichstraße 176-179, Berlín (Nemecko)
Entry: Unspecified
Date: 30. 06. 2022 - 03. 07. 2022

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

International Philatelic Exhibition OSTROPA 2022 IS CANCELLED!


Medzinárodná filatelistická výstava OSTROPA 2022 v Berlíne (Nemecko)

Medzinárodná (východoeurópska) filatelistická výstava


OSTROPA 2022


Medzinárodná filatelistická výstava OSTROPA 2022 JE ZRUŠENÁ!Základné informácie


Medzinárodnú (východoeurópsku) filatelistickú výstavu OSTROPA 2022 organizuje Asociácia nemeckých filatelistov (BDPh) ako súťažnú výstavu za účasti filatelistických zväzov Bulharska, Estónska, Litvy, Poľska, Ruska, Slovenska, Českej republiky, Ukrajiny a Maďarska. Výstavu organizuje Philatelisten-Verband Berlin-Brandenburg e. V. Výstava sa koná s uznaním FEPA a pod záštotou záštitou AIJP.

» Miesto konania: Russischen Haus der Wissenschaft und Kultur, Friedrichstraße 176-179, Berlín (Nemecko)

» Termín: 30. jún - 3. júl 2022 (presunuté z pôvodného termínu 25. - 28. 6. 2020 a posunutého termínu 5. – 8. novembra 2020)

» Usporiadateľ výstavy: Asociácia nemeckých filatelistov (BDPh)


Výstavné propozície (IREX)


Výstavné propozície Medzinárodnej filatelistickej výstavy OSTROPA 2022: OSTROPA 2022 - IREX


Výstavné triedy


» Tradičná filatelia

» Poštová história

» Poštové celiny

» Aerofilatelia

» Astrofilatelia

» Tematická filatelia

» Pohľadnice

» Otvorená trieda

» Maximafília

» Fiškálna filatelia

» Filatelistická literatúra

» Trieda mládeže


Národný komisár


Národný komisár ZSF prea filatelistickú výstavu OSTROPA 2022: Miroslav Bachratý

Kontaktná adresa: tecons77@gmail.com


Zoznam prijatých exponátov členov ZSF


Trieda teritoriálnej filatelie:


» Rudolf Rakovský - Slovakia 1939 - Definitive Postage Stamps with the Portrait of Andrej Hlinka

» Julius Píša - Perforated Hradcany

» Oldřich Jarabica - Slovakia 1939 - 1945 - Newspaper Stamps Published in 1939


Trieda poštovej histórie:


» Jozef Máj - Letters proving post routes in years 1850 - 1866 on the territory of present day Slovakia

» Miroslav Bachratý - Posta Militare 52 in Employment of the Czechoslovakia Legionary Corps in Italy 1918 - 1919 (jednorámový exponát)

» František Divok - The Postal Service in the Spis County by Year 1920

» Péter Csicsay - The Postal History of Kingdom of Hungary 1900 -1918


Výstavné poplatky


Výstavné poplatky:

» pre súťažné 5- a 8-rámové exponáty 30 € za výstavný rám,

» pre jednorámové exponáty 40 € za výstavný rám,

» pre exponáty filatelistickej literatúry 30 € za exponát.

Vystavenie exponátov v triede mládeže je bezplatné.


Dôležité termíny


» 15. 12. 2021 - Registrácia exponátov s titulným listom, plánom exponátu a krátkym popisom exponátu

» 31. 12. 2021 – Oznámenie o prijatí či neprijatí exponátu, spolu s počtom pridelených rámov

» 28. 2. 2022 – Úhrada výstavných poplatkov (národný komisár vyberie výstavné poplatky od vystavovateľov a odošle ich organizačnému výboru)

» 31. 3. 2022 – Predĺžený termín registrácie exponátov literatúry

» 30. 6. 2022 – Otvorenie výstavy

» 3. 7. 2022 – Ukončenie výstavyMapa s vyznačeným miestom konania:
Ďalšie informácie o výstave nájdete na oficiálnej internetovej stránke výstavy: Medzinárodná filatelistická výstava OSTROPA 2022.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists