Recent news and new materials in the section SLOVAKIANA - 1/2021

Overview of current news and new materials in the Slovakiana (also SLOVACICAS from the Slovak origin SLOVACIKÁ) section.

08. 03. 2021

Philatelic Exhibitions:
International Philatelic Exhibition OSTROPA 2020 in Berlin (Germany)

International Philatelic Exhibition OSTROPA 2020 in Berlin (Germany)
Location: Russischen Haus der Wissenschaft und Kultur, Friedrichstraße 176-179, Berlín (Nemecko)
Entry: Unspecified
Date: 05. 06. 2021 - 08. 06. 2021

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the International (Eastern European) Philatelic Exhibition OSTROPA 2020
IMPORTANT NOTICE: The exhibition has been postponed to June 2021.Medzinárodná filatelistická výstava OSTROPA 2020 v Berlíne (Nemecko)


Medzinárodná (východoeurópska) filatelistická výstava


OSTROPA 2020
Základné informácie


Medzinárodnú (východoeurópsku) filatelistickú výstavu OSTROPA 2020 / 2021 organizuje Asociácia nemeckých filatelistov (BDPh) ako súťažnú výstavu za účasti filatelistických zväzov Bulharska, Estónska, Litvy, Poľska, Ruska, Slovenska, Českej republiky, Ukrajiny a Maďarska. Výstavu organizuje Philatelisten-Verband Berlin-Brandenburg e. V. Výstava sa koná s uznaním FEPA a pod záštotou záštitou AIJP.

 • Miesto konania: Russischen Haus der Wissenschaft und Kultur, Friedrichstraße 176-179, Berlín (Nemecko)
 • Termín: jún 2021 (presunuté z pôvodného termínu 25. - 28. 6. 2020 a posunutého termínu 5. – 8. novembra 2020 )
 • Usporiadateľ výstavy: Asociácia nemeckých filatelistov (BDPh
 • Výstavné triedy:
  1. Tradičná filatelia
  2. Poštová história
  3. Poštové celiny
  4. Aerofilatelia
  5. Astrofilatelia
  6. Tematická filatelia
  7. Pohľadnice
  8. Otvorená trieda
  9. Maximafília
  10. Fiskálna filatelia
  11. Filatelistická literatúra
  12. Trieda mládeže

Národný komisár


Národný komisár ZSF na filatelistickú výstavu OSTROPA 2020: Miroslav Bachratý

Kontaktná adresa: tecons77@gmail.com


Výstavné poplatky


Výstavné poplatky pre súťažné exponáty bude 30 € za výstavný rám, pre jednorámové exponáty 40 € za exponát, pre exponáty filatelistickej literatúry 30 € za exponát literatúry.
Vystavenie exponátov v triede mládeže je bezplatné.


Výstavné propozície (IREX)


Výstavné propozície medzinárodnej výstavy poštových známok OSTROPA 2020 v angličtine:
PDF dokument Výstavné propozície medzinárodnej výstavy poštových známok OSTROPA 2020
Mapa s vyznačeným miestom konania:


Ďalšie informácie o výstave nájdete na internetovej stránke výstavy: Medzinárodná filatelistická výstava OSTROPA 2020 v Berlíne (Nemecko).


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists