Issue plan of Slovak postage stamps for 2020

The issue plan of Slovak postage stamps for 2020 (continuously updated 30. 3. 2020).

30. 03. 2020

Personalised adjusted printing sheet (PersUTL):
International Collectors Fair SBĚRATEL (COLLECTOR) PRAHA 2015

International Collectors Fair SBĚRATEL (COLLECTOR) PRAHA 2015
Date of Issue: 03. 09. 2015
Face value: T2 50g 
Postage stamp dimensions: 26,5 x 33,9 mm + k 26,5 x 33,9 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 8

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Personalised miniature sheet (UTL) with postage stamp Valentine greetings prepared on the occasion of the International Collectors Fair SBĚRATEL (COLLECTOR) PRAHA 2015.
Adjusted printing sheet:

Personalised adjusted printing sheet (PersUTL) International Collectors Fair SBĚRATEL (COLLECTOR) PRAHA 2015 (Adjusted printing sheet)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou Valentínske blahoželanie k účasti POFISu na Medzinárodnomu zberateľskom veľtrhu SBĚRATEL PRAHA 2015 je klasifikovaný ako polooficiálny - objednávka a grafický návrh: POFIS.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists