Signed graphic sheet of Rudolf Cigánik - 600th anniversary of the death of Ján Žižka from Trocnov

An extraordinary offer of the author's hand-signed graphic sheet of the academic painter Rudolf Cigánik under the title - who are God's warriors.

19. 04. 2024

Pictorial Postcards:
High Tatras on historical postcards

High Tatras on historical postcards
Author: Katarína Humajová
Published: 05. 01. 2023 18:01

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Overview of hisctorical postcards of the High Tatras from the author collection with short additional descriptions.Vysoké Tatry na dobových pohľadniciachOBSAH:

1. Úvod

2. Tatranské obce a lokality

» » 2. 1. Štrbské Pleso

» » 2. 2. Nové Štrbské Pleso

» » 2. 3. Popradské Pleso

» » 2. 4. Starý Smokovec

» » 2. 5. Nový Smokovec

» » 2. 6. Hrebienok

» » 2. 7. Tatranská Lomnica

3. To najdôležitejšie o mojej záverečnej práci

4. Zoznam použitej literatury


1. Úvod


Dlhé roky zbieram pohľadnice. V mojej zbierke sa nachádza aj súbor starých pohľadníc Vysokých Tatier. V tejto práci sa pokúsim časť pohľadníc, ktoré vystihujú tatranský región v minulosti prezentovať a popísať a vyjadriť tak môj vzťah k našim krásnym veľhorám. Tatry a podtatranská oblasť boli oddávna stredobodom pozornosti vydavateľov pohľadníc a v priebehu minulých desaťročí sa ich objavilo veľké množstvo. Väčšina zobrazených pohľadníc je z obdobia rokov 1925 - 1930.

Späť na Obsah


2. Tatranské obce a lokality2. 1. Štrbské Pleso


Štrbské pleso a Grand Hotel „Kriváň“. Grandhotel bol postavený v roku 1906 na južnom brehu plesa. V roku 1919 bol premenovaný na hotel Kriváň.

Vysoké Tatry na dobových pohľadniciach


Vysoké Tatry na dobových pohľadniciach

Pohľad na Grand Hotel „Kriváň“ z roku 1926.Nasleduje pohľadnica, ktorá zobrazuje bývalú hornú stanicu ozubnicovej železnice zo Štrby a autobusové nástupište v roku 1945. V tomto roku už priestory budovy patrili Klubu turistov a lyžiarov.

Vysoké Tatry na dobových pohľadniciach


Vysoké Tatry na dobových pohľadniciach

Štrbské pleso: Pohľad na Mengusovskú dolinu.Vysoké Tatry na dobových pohľadniciach

Pohľad na Štrbské pleso so Soliskom, rok 1925.


Späť na Obsah


2. 2. Nové Štrbské Pleso


Prvý hotel, ktorý bol postavený v Novom Štrbskom Plese v roku 1905 sa volal podľa zakladateľa tejto tatranskej osady a to banskobystrického architekta Karola Móryho. Po znárodnení slúžil ako zotavovňa ROH, neskôr ako Hotel SOREA Baník a teraz je to Hotel SOREA Trigan.

Vysoké Tatry na dobových pohľadniciach

Štrbské pleso: Pohľad na Mengusovskú dolinu.Vysoké Tatry na dobových pohľadniciach

Pohľad na Štrbské pleso so Soliskom, rok 1925.


Späť na Obsah


2. 3. Popradské Pleso


Pohľadnice zobrazujú Popradské pleso, Majláthovu útulňu a malebné prostredie Mengusovskej doliny. Dnes, po viacerých rekonštrukciách a zmenách názvov, je to horský hotel Popradské Pleso.

Vysoké Tatry na dobových pohľadniciach


Vysoké Tatry na dobových pohľadniciach

Pohľadnica prešla poštou v roku 1927.


Späť na Obsah


2. 4. Starý Smokovec


Prvé budovy vznikajúcej osady boli postavené okolo roku 1795. Prvý skromný kúpeľný dom bol postavený v roku 1824. Boli tu pramene, známe smokovecké kyselky.

Do roku 1918 sa volal Staré tatranské kúpele. Potom bol premenovaný na Tatranský Starý Smokovec a napokon na Starý Smokovec.

Vysoké Tatry na dobových pohľadniciach

Starotatranské kúpele, pohľadnica prešla poštou v roku 1920.Vysoké Tatry na dobových pohľadniciach

Starý Smokovec.V zbierke mám niektoré pohľadnice v 2 odtieňoch, šedomodrej a hnedej. Aj pohľadnicu ktorá nasleduje mám v 2 odtieňoch, rok 1926.

Vysoké Tatry na dobových pohľadniciach


Zaujímavé na nich je to, že na obidvoch je na opačnej strane napísané, že sa jedná o Tatranský Nový Smokovec: Hotel Royal. Na spodnej pohľadnici je tento pôvodný text škrtnutý, preznačený vlnovkou. Pod tým je na písané, že je to Tatranský Starý Smokovec - GRAND HOTEL

Vysoké Tatry na dobových pohľadniciach

Na hornej pohľadnici oprava textu nie je vykonaná.Ešte zopár pohľadníc Starého Smokovca.

Vysoké Tatry na dobových pohľadniciach


Vysoké Tatry na dobových pohľadniciach

Tatranský Starý Smokovec Kaviarna - Kaviareň ustúpila v roku 1956 výstavbe budovy Mestského národného výboru.Vysoké Tatry na dobových pohľadniciach


Vysoké Tatry na dobových pohľadniciach

Späť na Obsah


2. 5. Nový Smokovec


Vysoké Tatry na dobových pohľadniciach

Tatranský Nový Smokovec: Jedalna a Villa Erica, 1926.Vysoké Tatry na dobových pohľadniciach


Vysoké Tatry na dobových pohľadniciach


Pohľadnicu Tatranský Nový Smokovec: Palác-Sanatorium Dra Szontagha mám tiež v 2 farebných odtieňoch.

Na pohľadnici v hnedom odtieni, ktorú tu nezobrazujem, nie je nad obrázkom budovy vľavo hore popis ako na šedomodrej. Tento popis je uvedený na jej opačnej strane. Na šedo-modrom variante je na opačnej strane uvedený len nápis VYSOKÉ TATRY.

Vysoké Tatry na dobových pohľadniciach

Tatranský Nový Smokovec: Jedalna a Villa Erica, 1926.Nasledovná pohľadnica má tiež pôvodne nesprávne označenie, ktoré bolo prekryté a pod tým je napísané správne označenie.
Nesprávne - Tatranský Starý Smokovec: Grand Hotel.
Správne - Tatranský Nový Smokovec-HOTEL ROYAL.

Vysoké Tatry na dobových pohľadniciach


Vysoké Tatry na dobových pohľadniciach


Spoločný pohľad na Nový a Starý Smokovec a naopak

Vysoké Tatry na dobových pohľadniciach


Vysoké Tatry na dobových pohľadniciach

Späť na Obsah


2. 6. Hrebienok


Reštauračný a kaviarenský kiosk okolo roku 1925 na Hrebienku. Po rekonštrukcii tu vznikol Športhotel, ktorý sa v roku 1947 stal majetkom ROH. Aktuálne ho spravuje SOREA., spol. s r.o.

Vysoké Tatry na dobových pohľadniciach


Horná stanica pozemnej lanovky s ubytovňami na Hrebienku okolo roku 1925.

Vysoké Tatry na dobových pohľadniciach

Späť na Obsah


2. 7. Tatranská Lomnica


Tatranská Lomnica, v pozadí Hotel Palace, terajší Grandhotel Praha.

Vysoké Tatry na dobových pohľadniciach


Pohľadnica zobrazuje Vilu „Morava“, prešla poštou v roku 1930.

Vysoké Tatry na dobových pohľadniciach

Späť na Obsah


3. To najdôležitejšie o mojej záverečnej práci


Mojou prácou chcem záujemcov oboznámiť s historickými pohľadnicami prírody a známych aj menej známych miest našich krásnych veľhôr. Prinášajú nám obrazové informácie o zaujímavých budovách, ktoré sa už zmenili alebo zanikli, o krajine, prípadne dopravných prostriedkoch dávnych čias. Len niekoľko z nich som našla v knižných publikáciách.

Je škoda, že v súčasnosti záujem o aktuálne pohľadnice klesá. Z praktického dôvodu nie sú potrebné, nahradila ich digitálna technika. Tá však nikdy nenahradí pocit, ktorý prežívate, keď po čase prezeráte staré pohľadnice, ktoré vám poslali vaši priatelia a známi. Ak prešli poštou, na zadnej strane môžeme vidieť zaujímavú známku, pečiatku a aj rukou písanú správu.

Poznanie svojej histórie prispieva k vytváraniu si vlastného vzťahu a hrdosti na domov, ktorý budovali celé generácie našich predkov.

Späť na Obsah


4. Použité zdroje a literatúra


© [1] Súkromná zbierka: Ing. Katarína Humajová, všetky obrázky

© [2] Ivan Bohuš ml.: Vysoké Tatry na starých pohľadniciach, DAJAMA, 2007, ISBN 978-80-89226-39-9

Späť na ObsahŽilinská univerzita v Žiline

Článok vychádza z ročníkovej práce Vysoké Tatry na dobových pohľadniciach študentky-autorky Kataríny Humajovej, ktorú vypracovala v rámci vzdelávacieho programu Zberateľstvo a filatelia Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2021/2022 - koordinátor: Ing. Martina Kardošová-Kapitulíková, lektor: Dr. Vojtech Jankovič.
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists