Use of butterfly franking machines after the liberation of Czechoslovakia

Use of franking machines with a payment block in the shape of a butterfly (FRANCOTYP) after the liberation of the Czechoslovak Republic in 1945 with emphasis on the territory of Slovakia

21. 09. 2020

Exhibitions of the Postal Museum:
Exhibition TRI PODOBY M. R. STEFANIKA (= THREE FACES OF M. R. STEFANIK) in Banska Bystrica (Slovakia)

Exhibition TRI PODOBY M. R. STEFANIKA (= THREE FACES OF M. R. STEFANIK) in Banska Bystrica (Slovakia)
Location: Slovenska pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
Entry: Unspecified
Date: 24. 10. 2019 - 12. 02. 2020

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the exhibition TRI PODOBY M. R. STEFANIKA (= THREE FACES OF M. R. STEFANIK) dedicated to the person of M. R. Stefanik and activities he performed during his life, installed in the Postal Museum in Banska Bystrica (Slovakia).


Slovenská pošta, a. s. Poštové múzeum vás pozývajú na výstavu


Výstava TRI PODOBY M. R. ŠTEFÁNIKA

Rok 2019 bol na Slovensku vyhlásený za rok Milana Rastislava Štefánika, od ktorého tragickej smrti uplynulo už 100 rokov. Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum sa k rôznym podujatiam, ktoré sa doteraz pri tejto príležitosti uskutočnili pripája výstavou predstavujúcou M. R. Štefánika v troch podobách - ako astronóma, ktorý pre astronomické pozorovania precestoval aj odľahlé končiny sveta, ako vojaka 1. svetovej vojny zameraného najmä na rodiace sa vojenské letectvo, a nakoniec ako politika diplomaticky pôsobiaceho v prospech vzniku Československej republiky.

Štefánikov na počet odžitých rokov krátky, ale množstvom vykonanej práce nesmierne bohatý život pripomína výstava nazvaná Tri podoby M. R. Štefánika v 4 ucelených blokoch. Tvorcovia scenára a výtvarnej podoby tejto výstavy sa chceli vyhnúť tradičnému spôsobu zobrazenia významnej osobnosti založenému na opisnom texte, ktorý zvykne sprevádzať podobné „životopisné výstavy.“ Preto na tejto výstave návštevník nenájde dlhé texty o Štefánikovom detstve, dospievaní, práci, živote a podobne, ale jednotlivé Štefánikove činnosti sú predstavené prostredníctvom autentických výrokov, pochádzajúcich priamo od neho alebo od jeho spolupracovníkov, priateľov, a z rôznych dobových dokumentov. Takéto poňatie dodáva výstave väčšiu dynamiku a nenúti návštevníka venovať príliš veľa času čítaniu rozsiahlych textov. Všetko je doplnené známymi aj menej publikovanými fotografiami. Jadro výstavy tvoria hlavne slovenské a československé poštové známky, výtvarné návrhy poštových známok a iné poštové produkty zobrazujúce osobnosť Štefánika, jeho aktivity a dobu, v ktorej žil – astronómiu, cestovanie, prvú svetovú vojnu, letectvo, formovanie a pôsobenie československých vojsk v zahraničí, diplomatické aktivity smerujúce ku vzniku Československej republiky. Návštevník uvidí tlačové listy poštových známok a známky z obdobia medzivojnovej Československej republiky, vojnovej Slovenskej republiky, ako aj z obdobia po druhej svetovej vojne a zo súčasnosti. Výstava je doplnená aj niekoľkými trojrozmernými predmetmi a publikáciami.

Predstavením známkovej tvorby venujúcej sa osobe M. R. Štefánika a činnostiam, ktoré počas svojho života vykonával, je výstava Tri podoby M. R. Štefánika v kontexte iných výstav a podujatí približujúcich jeho osobnosť jedinečná a neopakovateľná.


Výstava bude sprístupnená od 24. 10. 2019 do 12. 2. 2020 vo výstavnej miestnosti Poštového múzea, v budove Slovenskej pošty, a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica. K výstave je pripravená aj príležitostná poštová pečiatka, ktorá bude k dispozícii 24. 10. 2019 od 10:00 do 14:00 priamo v priestoroch Poštového múzea a následne 7 dní na pošte Banská Bystrica 1.Mapa s vyznačeným miestom konania:


Zdroj: Slovenská pošta, s. a. / POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists