The complex story of the joint issue Environmental Sustainability ACT NOW during the coronavirus pandemic COVID-19

Follow-up to the story of the planned joint release Environmental Sustainability of ACT NOW negatively affected by the COVID-19 coronavirus pandemic

28. 09. 2020

Other events and undertakings:
Exhibition of postcards WOMEN WITH HATS in Dolny Kubin

Exhibition of postcards WOMEN WITH HATS in Dolny Kubin
Location: Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody (sídlisko Bysterec), Dolný Kubín
Entry: Unspecified
Date: 05. 02. 2014 - 10. 03. 2014

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Výstava pohľadníc zberateľky Janky Nemčekovej z Vyšného Kubína, ktorá obsahuje približne 150 pohľadníc na tému "Ženy v klobúkoch".


Výstave približne 150 pohľadníc na tému "Ženy v klobúkoch" zberateľky Janky Nemčekovej z Vyšného Kubína je nainštalovaná vo vestibule Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Prístupná je denne pondelok - piatok od 7:00 do 21:00 hod. od 5. februára do 10. marca 2014.

Výstava pohľadníc ŽENY V KLOBÚKOCH


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists