80th Anniversary of the assassination of Reinhard Heydrich and postal materials

Information on postal materials prepared for the 80th anniversary of the assassination of Reinhard Heydrich (Operation Anthropoid).

08. 08. 2022

Philatelic Exhibitions:
Exhibition of philatelic exhibits by Milan Šajgalík as part of the celebrations Nitra, dear Nitra 2021 in Nitra

Exhibition of philatelic exhibits by Milan Šajgalík as part of the celebrations Nitra, dear Nitra 2021 in Nitra
Location: Bazilika svätého Emeráma, Námestie Jána Pavla II., Nitra
Entry: Free (no admission)
Date: 01. 07. 2021

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to a promotional exhibition of philatelic exhibits by Milan Šajgalík as part of the celebrations of Nitra, dear Nitra and Cyril and Methodius festivities 2021 in Nitra (Slovakia).


Klub filatelistov KF 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre si vás dovoľuje pozvať na výstavu filatelistických exponátov Milana Šajgalíka v rámci osláv Nitra, milá Nitra a Cyrilo-metodských slávností 2021 v Nitre. Na výstave budú vystavené exponáty PRIBINA a prvenstvá Nitry a Prvý kresťanský chrám, prvé biskupstvo v Nitre.

Zároveň vás pozývame na slávnostné otvorenie výstavy, ktoré sa uskutoční v štvrtok 1. júla 2021 o 17:00.

Výstava exponátov Milana Šajgalíka


K výstave budú používaná príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty NITRA 1, osobitná pohľadnica a poštový lístok s prítlačou.Mapa s vyznačeným miestom konania:


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists