Monographs of Czechoslovak and Czech stamps

Overview of so far published and yet planned volumes of MONOGRAPHS OF CZECHOSLOVAK STAMPS and MONOGRAPHS OF CZECHOSLOVAK AND CZECH STAMPS and POSTAL HISTORY.

03. 12. 2023

Postage Stamp:
Dubnica nad Váhom (definitive stamp)

Dubnica nad Váhom (definitive stamp)
Date of Issue: 08. 07. 1993
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 1 Sk (without giving a currency symbol)
Postage stamp dimensions: 19 x 23 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 100
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Výplatná poštová známka s vyobrazením erbu mesta Dubnica nad Váhom.


Text motifs: DUBNICA NAD VÁHOM

Pictorial motifs: Erb mesta Dubnica nad Váhom - strieborné konáriky ukončené žaluďmi.

Postage stamp artwork: akad. mal. Martin Činovský

Postage stamp engraving: akad. mal. Martin Činovský

Thematic description and context:

Prvá písomná zmienka o Dubnici je z roku 1193, kde je uvedené, že majiteľmi sú bratia Vratislav a Piskin a majetok im daroval uhorský kráľ Bela III. Stredoveké listiny dokazujú, že obyvateľstvo Dubnice bolo slovenské, ďalším majiteľom bol aj Matúš Čák a rodina Illesházyovcov. Mesto leží v Ilavskej kotline, má vyše 15 600 obyvateľov. V lokalite mesta sa našli významné archeologické náleziská viacerých kultúr. Medzi kultúrne a historické pamiatky patrí napr. renesančný kaštieľ z roku 1642, menší renesančný kaštieľ z prvej polovice 17. storočia, barokový kostol z polovice 18. storočia, stĺp hanby z roku 1728. Sú tu tri jaskyne Dubnického krasu. Každoročne sa koná Výtvarná Dubnica - celoslovenská súťaž amatérskej výtvarnej tvorby. Erb mesta tvoria strieborné konáriky ukončené žaluďmi. Používa sa s malými obmenami od 15. storočia.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists