Actual information from the Union of Czech Philatelists

Review of the most recent information from the Union of Czech Philatelists as provided by the journal Informace SČF.

17. 07. 2023

Events of National Philatelic Unions (ZSF, SCF):
Day of postage stamp and philatelie 2023 in Bratislava

Day of postage stamp and philatelie 2023 in Bratislava
Location: Zasadacia miestnosť Slovenskej pošty, a.s., Námestie SNP 35 (vchod z Uršulínskej ul.), Bratislava
Entry: Invitations only
Date: 18. 12. 2023

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the ceremonial gathering the Day of Postage Stamp and Philately associated with the Awards ceremoniesy of the Minister of Transport of the Slovak Republic and of the Director General of the Slovak Post in the form of a Crystal stamp.


Čas konania: od 16:00

Organizátori:
  • Slovenská pošta, a. s.
  • Zväz slovenských filatelistov
  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Deň poštovej známky a filatelie 2023


Na akcii bude zriadená príležitostná listová priehradka POFIS, k dispozícii bude celinový poštový lístok s prítlačou a príležitostná poštová pečiatka, ktorá sa bude v deň akcie používať v predajni POFIS, následne priamo na akcii a po skončení akcie bude k dispozícii na pošte BRATISLAVA 1.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Slovenská pošta, a.s., POFIS a PM


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists