Among the elite: The first Slovak in the prestigious philatelic club, Queen Elizabeth is also a member

Report on the acceptance of Pavel Lazar as a member of the club of owners of philatelic rarities - Club 100 de Monte Carlo de l'Elité de la Philatelie.

09. 08. 2022

Events of Slovak Philat. Union (ZSF):
Day of postage stamp and philatelie 2018 in Bratislava

Day of postage stamp and philatelie 2018 in Bratislava
Location: Zasadacia miestnosť Slovenskej pošty, a.s., Námestie SNP 35 (vchod z Uršulínskej ul.), Bratislava
Entry: Free (no admission)
Date: 18. 12. 2018

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

INvitation to the ceremonial gathering the Day of Postage Stamp and Philately associated with the Awards ceremoniesy of the Minister of Transport, Construction and Regional Development and of the Director General of the Slovak Post in the form of a Crystal stamp.


Čas konania: od 16:00

Organizátori:
  • Slovenská pošta, a. s.
  • Zväz slovenských filatelistov
  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Deň poštovej známky a filatelie 2018


Na akcii bude zriadená príležitostná listová priehradka POFIS, k dispozícii bude celinový poštový lístok s prítlačou a príležitostná poštová pečiatka, ktorá sa bude v deň akcie používať v predajni POFIS, následne priamo na akcii a po skončení akcie bude k dispozícii na pošte Bratislava 1.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists