New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2024/1 (121)

New issue of the SAINT GABRIEL philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia.

01. 04. 2024

Postage Stamp:
Cycling race Tour of Slovakia

Cycling race Tour of Slovakia
Date of Issue: 30. 05. 1996
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 3 Sk
Postage stamp dimensions: 30 x 23 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 2770000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp devoted to the 40th Tour of Slovakia cycling race.


Text motifs: OKOLO SLOVENSKA

Pictorial motifs: Cyklista v slovenskej trikolóre v plnej jazde na pozadí obrysu Slovenska vo farbách slovenskej trikolóry.

Thematic description and context:

V roku 1996 sa organizoval už 40. ročník medzinárodných cyklistických pretekov OKOLO SLOVENSKA, ktoré si za uplynulé obdobie získali veľmi dobré meno vo svetovej cyklistike. Patria medzi najvýznamnejšie športové podujatia, ktoré sa organizujú na území Slovenska. V minulosti na tomto podujatí štartovali vynikajúci cyklisti, držitelia medailí z olympijských hier a majstrovstiev sveta napr. Ludwig, Raab, De Roy, Suchoručenkov, Škoda, Tonkov ale aj legendy cyklistického športu Veselý a Ružička. V doterajších ročníkoch štartovali na pretekoch reprezentanti zo 42 krajín celého sveta. Najčastejšie bola etapovým centrom Banská Bystrica, celkove 8x. V jubilejnom 40. ročníku boli etapovými centrami mestá Prešov, Poprad a Žilina s účasťou cca 20 zahraničných družstiev.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists