Postage stamp territories - Transnistria

Article from the field of stamp territories focused on the history and postal service of Transnistria.

29. 03. 2024

Pictorial Postal Card:
Christmas 2018: Paramentos - liturgical textiles (Madonna with Child)

Christmas 2018: Paramentos - liturgical textiles (Madonna with Child)
Date of Issue: 09. 11. 2018
Face value: T2 50g 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Stationary pictorial postal card Christmas 2018: Paramentos - liturgical textiles with the motif of the Madonna and Child


Text motifs:
Adresná strana: Vianoce 2018: Paramenty – liturgické textílie / Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie / Detail kazuly zo 16. stor.
Obrazová strana: nie je

Pictorial motifs:
Natlačená známka: Textilný artefakt používaný na liturgické obrady ako známka Vianoce 2018: Paramenty – liturgické textílie
Obrazová strana: Madona s dieťaťom

Obrazová strana:

Celinová pohľadnica Vianoce 2018: Paramenty – liturgické textílie


Thematic description and context:

Motív použitý na emisnú známku predstavuje vzácny textilný artefakt používaný na liturgické obrady v rímskokatolíckej cirkvi – kazulu, čiže vrchný liturgický odev určený pre kňaza slúžiaceho obrad bohoslužby. Pochádza z majetku Spišského rímskokatolíckeho biskupstva v Spišskom Podhradí a bol vyrobený približne okolo polovice 15. storočia.

Kazula reprezentuje vzácny príklad používania luxusných talianskych hodvábnych zamatov na území Slovenska, v tomto prípade strihaného a razeného zamatu pretkávaného kovovými niťami. Kazula je mimoriadna aj dorzálnym vyšitým krížom. Napriek redukcii je výšivka vzácnym dokladom použitia techniky maľby ihlou rozštiepeným stehom. Prítomnosť tohto stehu umožňuje datovať výšivku do polovice 15. storočia. Výšivka mohla byť zhotovená na území Slovenska, prípadne v širšom stredoeurópskom priestore. Modeláciu tvarov postáv a zvýraznenie doplnkov okrem striedania stehov z farebných hodvábnych nití dotvára aj použitie kovových nití, ktoré sú aplikované na viacerých miestach výjavov.

V centrálnej časti kríža sa nachádza Madona apokalyptického typu „Virgo in sole“ – Žena odetá slnkom. Pod postavou Madony je svätec – biskup (sv. Mikuláš?), zo spodnej mužskej postavy je však viditeľná iba hlava a časť atribútu – kríža v tvare X, ktorý pôvodnú figúru dovoľuje identifikovať ako sv. Ondreja. V ramenách dorzálneho kríža sa nachádzajú hlavy svätíc. Ide o sv. Dorotu (s košíkom) a sv. Apolóniu (s kliešťami), obe stvárnené v dvoch variáciách jednej predlohy. Zrkadlovo komponované polpostavy (pôvodne však išlo o celé figúry), ktoré boli pri reštaurovaní kazuly upravené do žiadaného tvaru, sa líšia iba detailmi, napr. odlišnou farebnosťou nimbu (na ľavej strane zelený, na pravej červený).


Author (source) of the description: Eva Hasalová


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists