03. 12. 2023

Stamp Inaugurations:
Ceremonial inauguration of the postage stamp XVI Summer Paralympic Games Tokyo 2020

Ceremonial inauguration of the postage stamp XVI Summer Paralympic Games Tokyo 2020
Location: Galéria SPP, Mlynské nivy 44C, Bratislava
Entry: Invitations only
Date: 24. 08. 2020

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the ceremonial inauguration of the postage stamp XVI Summer Paralympic Games Tokyo 2020 in Bratislava (Slovakia)


Poštová známka XVI. Letné paralympijské hry Tokio 2020 - Športová strelkyňa na vozíčku
Poštová známka XVI. Letné paralympijské hry Tokio 2020 - Športová strelkyňa na vozíčku

Slovenský paralympijský výbor, Slovenská pošta, a.s. a SPP - generálny partner Slovenského paralympijského tímu SPT Tokio 2020 Vás srdečne pozývajú na jedinečné podujatie pri príležitosti slávnostnej inaugurácie poštovej známky XVI. Letné paralympijské hry Tokio 2020, ktorá sa uskutoční 24. augusta 2020 od 13:00 v Galéria SPP v Bratislave. Prípadnú účasť treba potvrdiť emailom na uvedenej adrese (viď pozvánka).


Inauguracia_XVI_Letne_paralympisjke_hry_Tokio_2020_Pozvanka.jpg


Na podujatí bude zriadená príležitostná poštová priehradka a k dispozícii bude príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty BRATISLAVA 1.Mapa s vyznačeným miestom konania:


Zdroj: Slovenská pošta, s. a. / POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists