Signed graphic sheet of Rudolf Cigánik - Election of Peter Pavel as President of the Czech Republic

An extraordinary offer of the author's hand-signed graphic sheet of the academic painter Rudolf Cigánik under the title The Election of Peter Pavel as President of the Czech Republic.

10. 11. 2023

Stamp Inaugurations:
Ceremonial inauguration of the postage stamp Technical monuments: Solivar in Prešov

Ceremonial inauguration of the postage stamp Technical monuments: Solivar in Prešov
Location: Múzeum Solivar, Námestie osloboditeľov 4, Prešov
Entry: Free (no admission)
Date: 11. 06. 2021

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the ceremonial inauguration of the postage stamp Technical monuments: Solivar in Prešov (Slovakia).


Slovenské technické múzeum – Múzeum Solivar a Slovenská pošta, a. s. – POFIS a Poštové múzeum si Vás dovoľujú pozvať na slávnostnú inauguráciu novej poštovej známky z emisného radu Technické pamiatky - Solivar v Prešove a otvorenie výstavy "Technické pamiatky na poštových známkach".

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Technické pamiatky: Solivar v Prešove

Podujatie sa uskutoční 11. júna 2021 o 15.00 hod. v priestoroch Múzea Solivar, Námestie osloboditeľov 4 v Prešove.

Na akcii bude zriadená príležitostná poštové priehradka na ktorej sa bude používať príležitostná poštová pečiatka.


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists