Results of the public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2022

Announcement of the official results of the survey for the most beautiful Slovak postage stamp for 2022.

17. 07. 2023

Stamp Inaugurations:
Ceremonial inauguration of the postage stamp Personalities: Ludmila Podjavorinska (1872 – 1951)

Ceremonial inauguration of the postage stamp Personalities: Ludmila Podjavorinska (1872 – 1951)
Location: Pamätná izba Ľudmily Podjavorinskej, Bzince pod Javorinou
Entry: Free (no admission)
Date: 08. 04. 2022

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the ceremonial inauguration of the postage stamp Personalities: Ludmila Podjavorinska (1872 – 1951) in Bzince pod Javorinou (Slovakia).


Poštová známka Osobnosti: Ľudmila Podjavorinská (1872 – 1951)

Obec Bzince pod Javorinou, Slovenská pošta, a.s. a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku si vás dovoľujú pozvať na slávnostnú inauguráciu novej poštovej známky Osobnosti: Ľudmila Podjavorinská (1872 – 1951), ktorá sa uskutoční 8. apríla 2022 o 16.00 hod. v Bzinciach pod Javorinou.

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Ľudmila Podjavorinská (1872 – 1951)

Na podujatí bude zriadená priehradka POFIS s príležitostnou poštovou pečiatkou s domicilom BZINCE POD JAVORINOU.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© www.pofis.sk


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists