Ceremonial introduction of the postage stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775)

Invitation to the ceremonial introduction of the postage stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775) in Cerveny Klastor (Slovakia)

26. 07. 2024

Stamp Inaugurations:
Ceremonial inauguration of the postage stamp Personalities: Ludmila Podjavorinska (1872 – 1951)

Ceremonial inauguration of the postage stamp Personalities: Ludmila Podjavorinska (1872 – 1951)
Location: Pamätná izba Ľudmily Podjavorinskej, Bzince pod Javorinou
Entry: Free (no admission)
Date: 08. 04. 2022

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the ceremonial inauguration of the postage stamp Personalities: Ludmila Podjavorinska (1872 – 1951) in Bzince pod Javorinou (Slovakia).


Poštová známka Osobnosti: Ľudmila Podjavorinská (1872 – 1951)

Obec Bzince pod Javorinou, Slovenská pošta, a.s. a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku si vás dovoľujú pozvať na slávnostnú inauguráciu novej poštovej známky Osobnosti: Ľudmila Podjavorinská (1872 – 1951), ktorá sa uskutoční 8. apríla 2022 o 16.00 hod. v Bzinciach pod Javorinou.

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Ľudmila Podjavorinská (1872 – 1951)

Na podujatí bude zriadená priehradka POFIS s príležitostnou poštovou pečiatkou s domicilom BZINCE POD JAVORINOU.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© www.pofis.sk


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists