I am selling a collection of postcards Rafts and rafting in Slovakia

I am selling a collection of postcard...

22. 11. 2021

Other news:
Blaue Mauritius hat den Wert von zwei Pence in der Zeit der ersten Druck

Blaue Mauritius hat den Wert von zwei Pence in der Zeit der ersten Druck
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.teraz.sk
Published: 21. 09. 2012 06:01

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Informácia o jednej z najdrahších a mediálne určite najznámejších poštových známok na svete Modrom Mauríciovi.

Základné informácie:


Súvisiace články:


Author: Vojtech Jankovič

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists