XVI Summer Paralympic Games Tokyo 2020 - Sports shooter in a wheelchair

Postage stamp issued to mark the XVI Summer Paralympic Games Tokyo 2020 in Tokyo, Japan.

24. 07. 2020

Thematic Philately

Beginning    <<   1   2   3   4   >>   End
26. 02. 2012

Get started with ... a thematic exhibit

Článok určený nielen začínajúcim zberateľom a vystavovateľom prináša námety akým spôsobom začať zbierať určitú tematickú oblasť a ako zapracovať svoje znalosti.

Pavlína Ondrejková
Beginning    <<   1   2   3   4   >>   End

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists