Nitra - Mesopotamia of the north

A popularization article intended also for the non-philatelic public devoted to the dedicated to the city of NITRA from the point of view of postage stamps.

06. 06. 2020

Postage Stamp:
Art: Icon of the Mother of God from Krasny Brod

Art: Icon of the Mother of God from Krasny Brod
Date of Issue: 19. 10. 2018
Face value: 1,40 €
Postage stamp dimensions: 44,4 x 54,4 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 4
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o. v spolupráci s Poštovní tiskárnou cenin Praha, a.s.
Printing technique: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Amount printed: 80000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp from the Art series depicting the icon of the Mother of God from Krasny Brod


Text motifs: IKONA KRÁSNOBRODSKEJ BOHORODIČKY / XVI. storočie / MONASTIER / OTCOV / BAZILIÁNOV / - KRÁSNY / BROD; text na stredovom kupóne: 200 / VÝROČIE ZRIADENIA / PREŠOVSKEJ GRÉCKOKATOLICKEJ EPARCHIE / 1818 - 2018

Pictorial motifs: Ikona Bohorodičky z Krásneho Brodu

Graphical design: akad. mal. Vladislav Rostoka

Postage stamp engraving: František Horniak

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Art: Icon of the Mother of God from Krasny Brod (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp Art: Icon of the Mother of God from Krasny Brod (Original artwork(s))


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists