Philately - Most Famous stamps of the world

Video presentation of the most famous stamps of the world, showing their number and the last price achieved in the auction.

25. 03. 2020

Books, magazines and other publications:
A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2015/1 (79)

A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2015/1 (79)
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.svgabriel.sk
Published: 12. 03. 2015 19:21

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

If you are a collector of Christian philately or simply interested in current information on what is happening in the Christian philately, read a new issue of the Saint Gabriel 2015/1 (79) philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia.

Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel 2015/1 (79) Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel 2015/1 (79)


Obsah filatelistického bulletinu Svätý Gabriel 2015/1 (79):


 • Pozvánka na 48. stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel
 • Milí priatelia (príhovor predsedu)
 • Správa o hospodárení SSG za rok 2014
 • VATIKÁN – 2014
 • Sv. Terézia z Avily – 500. výročie narodenia
 • Bl. Karl Leisner (1915 - 1945)
 • Karol Veľký – položil základy kresťanského Západu
 • JUDr. Severín Zrubec (1921-2011)
 • Sväté patrónky Európy
 • Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika
 • Novinky Českej pošty – kresťanská tematika
 • Kronika SV. GABRIELA
 • Svetové dni mládeže – Krakov 2016
 • Členská základňa SSG – stav k 18. 9. 2014

Kompletný časopis:

PDF dokument Bulletin Svätý Gabriel 2015/1 (79)


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists