Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2023

Information about the Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp and first day cover (FDC) issued in 2023.

25. 04. 2024

Books, magazines and other publications:
A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2015/3 (81)

A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2015/3 (81)
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.svgabriel.sk
Published: 02. 10. 2015 00:57

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

If you are a collector of Christian philately or simply interested in current information on what is happening in the Christian philately, read a new issue of the Saint Gabriel 2015/3 (81) philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia.

Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel 2015/3 (81) Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel 2015/3 (81)


Obsah filatelistického bulletinu Svätý Gabriel 2015/3 (81):


 • Milí priatelia (príhovor predsedu)
 • Správa o hospodárení SSG za obdobie 1. 1. 2012 – 31. 08. 2015
 • Putovanie do Rankweil
 • 15. Svetový kongres Weltbund St.Gabriel
 • Bazilika v Rankweil
 • Sv. Ján Bosko - kňaz, rehoľník a vychovávateľ (1815 - 1888)
 • Rodičia Panny Márie, svätý Joachim a Anna
 • Blahoslavená Mária Klementína Anwarite
 • Mariánsky kostol v Krakove
 • Vynálezcovia a vedci – členovia svetského rádu františkánov
 • Maďarskí svätí a blahoslavení III. – svätý Astrik
 • 88. Deň známky v maďarskej Tate
 • Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika
 • Kronika SV. GABRIELA

Kompletný časopis:

PDF dokument Bulletin Svätý Gabriel 2015/3 (81)


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists