A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2015/3 (81) - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
 • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk We know the most beautiful stamps of the world in 2018!

A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2015/3 (81)

A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2015/3 (81)

A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2015/3 (81)


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2015/3 (81)   If you are a collector of Christian philately or simply interested in current information on what is happening in the Christian philately, read a new issue of the Saint Gabriel 2015/3 (81) philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia.
 


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel 2015/3 (81) Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel 2015/3 (81)


Obsah filatelistického bulletinu Svätý Gabriel 2015/3 (81):


 • Milí priatelia (príhovor predsedu)
 • Správa o hospodárení SSG za obdobie 1. 1. 2012 – 31. 08. 2015
 • Putovanie do Rankweil
 • 15. Svetový kongres Weltbund St.Gabriel
 • Bazilika v Rankweil
 • Sv. Ján Bosko - kňaz, rehoľník a vychovávateľ (1815 - 1888)
 • Rodičia Panny Márie, svätý Joachim a Anna
 • Blahoslavená Mária Klementína Anwarite
 • Mariánsky kostol v Krakove
 • Vynálezcovia a vedci – členovia svetského rádu františkánov
 • Maďarskí svätí a blahoslavení III. – svätý Astrik
 • 88. Deň známky v maďarskej Tate
 • Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika
 • Kronika SV. GABRIELA

Kompletný časopis:

PDF dokument Bulletin Svätý Gabriel 2015/3 (81)


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.Post a comment

Author: Vojtech Jankovič
Source: www.svgabriel.sk
Published: 02. 10. 2015 00:57
 
A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2015/3 (81)

A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2015/3 (81)
A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2015/3 (81)
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

(John C. Maxwell)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk