A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2015/2 (80) - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
 • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk

A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2015/2 (80)

A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2015/2 (80)

A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2015/2 (80)


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2015/2 (80)   If you are a collector of Christian philately or simply interested in current information on what is happening in the Christian philately, read a new issue of the Saint Gabriel 2015/2 (80) philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia.
 


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel 2015/2 (80) Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel 2015/2 (80)


Obsah filatelistického bulletinu Svätý Gabriel 2015/2 (80):


 • Milí priatelia (príhovor predsedu)
 • 48. stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel v Hlohovci
 • Modliace sa ruky – svätý znak na známkach
 • Matka ustavičnej pomoci
 • Bazilika a katedrála St.Denis v Paríži
 • II. vatikánsky koncil
 • Sv. Filip Neri – 500.výročie narodenia
 • Oltár Majstra Pavla
 • Majster Pavol z Levoče
 • Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika
 • Novinky Českej pošty – kresťanská tematika
 • Kronika SV. GABRIELA
 • Anketa: „Die Schönste 2014“
 • Členská základňa SSG – stav k 24. 6. 2015

Kompletný časopis:

PDF dokument Bulletin Svätý Gabriel 2015/2 (80)


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.Post a comment

Author: Vojtech Jankovič
Source: www.svgabriel.sk
Published: 12. 07. 2015 20:36
 
A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2015/2 (80)

A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2015/2 (80)
A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2015/2 (80)
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Je dôležitejšie používať rozum na myslenie, než ho degradovať na skladisko faktov.

(David J. Schwartz)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk