Personalities: Andrej Sladkovic (1820 – 1872) - 200th birth anniversary

Postage stamp of the Personalities stamp series commemorating the 200th anniversary of the birth of a Slovak evangelical priest, poet, critic of literary and dramatic works, journalist and translator Andrej Sladkovic (1820 – 1872).

31. 03. 2020

Books, magazines and other publications:
A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2015/2 (80)

A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2015/2 (80)
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.svgabriel.sk
Published: 12. 07. 2015 20:36

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

If you are a collector of Christian philately or simply interested in current information on what is happening in the Christian philately, read a new issue of the Saint Gabriel 2015/2 (80) philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia.

Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel 2015/2 (80) Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel 2015/2 (80)


Obsah filatelistického bulletinu Svätý Gabriel 2015/2 (80):


 • Milí priatelia (príhovor predsedu)
 • 48. stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel v Hlohovci
 • Modliace sa ruky – svätý znak na známkach
 • Matka ustavičnej pomoci
 • Bazilika a katedrála St.Denis v Paríži
 • II. vatikánsky koncil
 • Sv. Filip Neri – 500.výročie narodenia
 • Oltár Majstra Pavla
 • Majster Pavol z Levoče
 • Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika
 • Novinky Českej pošty – kresťanská tematika
 • Kronika SV. GABRIELA
 • Anketa: „Die Schönste 2014“
 • Členská základňa SSG – stav k 24. 6. 2015

Kompletný časopis:

PDF dokument Bulletin Svätý Gabriel 2015/2 (80)


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists