Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2024 in Bratislava (Slovakia)

Invitation to the 20th Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2024 in Bratislava (Slovakia).

07. 06. 2024

Commemorative Postmark:
A memory of the priest Štefan Polák

A memory of the priest Štefan Polák
Day of use: 07. 10. 2017
 
Post office: BOROVCE
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postmark used in Borovce on the occasion of the 30th anniversary of the death of priest Štefan Polák.


Text motifs: 30. VÝROČIE - SPOMIENKA NA KŇAZA ŠTEFANA POLÁKA 1940 - 1987

Pictorial motifs: Portrét kňaza Štefana Poláka v kňazskom rúchu s krížom s Ježišom, okolo ruženec.

Thematic description and context:

Štefan Polák (* 22. apríl 1940, Plavecký Peter – † 7./8. október 1987, Borovce) bol slovenský rímskokatolícky kňaz. Bol členom prokomunistického združenia Pacem in terris a spolupracoval so Štátnou bezpečnosťou. Po stretnutí s pápežom Jánom Pavlom II. chcel spolupráce zanechať a členstva v Pacem in terris sa vzdal.

V októbri 1987 bol brutálne zavraždený. Skutočný páchateľ vraždy nebol nikdy odhalený. Podľa niektorých zdrojov stála za jeho smrťou Štátna bezpečnosť.


Author (source) of the description: Wikipédia - Slobodná encyklopédia


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists