XVII Summer Paralympic Games Paris 2024 - Archery

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the XVII Summer Paralympic Games Paris 2024 in Paris (France) with the theme of the archery.

28. 06. 2024

Commemorative Postmark:
940th anniversary of the first written mention about the Zikava village

940th anniversary of the first written mention about the Zikava village
Day of use: 12. 09. 2015
 
Post office: NITRA 1
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Occasional postmark used in Zikava on the occasion of the 940th anniversary of the first written mention about the Zikava village.


Text motifs: 940. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI ŽIKAVA

Pictorial motifs: Erb obce Žikava - tri klasy, poľnohospodárske náradie a rak.

Thematic description and context:

Žikava sa nachádza v tesnej blízkosti obce Lovce, v okrese Zlaté Moravce v Nitrianskom kraji. Nadmorská výška stredu obce je 270 m n. m., v chotári od 250 do 600 m n. m.. Obec leží v severovýchodnej časti Žitavskej pahorkatiny, v úzkej doline potoka Jarky a na južných svahoch pohoria Tribeč. Členitý chotár tvoria mladotreťohorné íly, piesky, žulové horniny a kremence. Zalesnený je v severnej časti (dub, cer, hrab, breza a buk). Má ilimerizované a hnedé lesné pôdy. Obec tvoria jednotlivé časti s miestnymi názvami: Andor, Breziny, Dlhé diely, Krásny dvor, Piesky, Tatry.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1075. Už v tom čase bola Žikava pomerne veľkou obcou. Kláštor v Hronskom Beňadiku v tom roku získal v obci nielen zem s potokom, ale aj s dvanástimi domami služobníkov, pasienkami a veľkým lesom. Roku 1388 sa zmenil aj majiteľ obce, Žikava sa stala súčasťou hrušovského panstva. Onedlho prešla do vlastníctva panstva Topoľčianky. Miestni obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom rakov. Nový erb sa podujal vytvoriť v roku 1999 výtvarník-rytec, rodák zo Žikavy František Horniak.

Roku 1075 sa obec uvádza ako Sikua. Roku 1209 Sichoua, Sichoa, roku 1293 Sitva. Je možné, že ju založil turkotatársky kmeň Sukuov dávno pred príchodom Slovanov. Slovanský názov Zikawa sa objavuje až v roku 1773.


Author (source) of the description: Wikipedia - slobodna encyklopédia


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists