Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2023

Information about the Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp and first day cover (FDC) issued in 2023.

25. 04. 2024

Personalised Stationery Envelope:
900th anniversary of the first written mention of Gan

900th anniversary of the first written mention of Gan
Date of Issue: 06. 09. 2013
Face value: T2 50g 
Amount printed: 2500

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Personalised Stationery Envelope with the stamp 40th anniversary of the ZSF with personalised coupon and imprint to the 900th anniversary of the first written mention of Gan


Text motifs: Kupón známky - nie je; Prítlač - 900. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY / 1113 - 2013

Pictorial motifs: Kupón známky - erb obce Gáň - tri zlaté klasy a dve biele heraldické ruže na červenom podklade; Prítlač - Rímskokatolícky kostol Svätej rodiny (pôvodne sv. Ondreja) v obci Gáň.

Autor výtvarného návrhu známky: Dušan Grečner, akad. mal.
Autor kupónu známky: Adrian Ferda
Autor prítlače:
Predajná cena: 0,80 €


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists