Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 2/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

09. 08. 2023

Commemorative Postmark:
800th anniversary of the foundation of the Benedictine abbey in Skalka near Trencin (stamp issue)

800th anniversary of the foundation of the Benedictine abbey in Skalka near Trencin (stamp issue)
Day of use: 21. 03. 2024
 
Post office: TRENČÍN 1
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Occasional postmark used in Trencin on the occasion of the issue of the postage stamp 800th anniversary of the foundation of the Benedictine abbey in Skalka near Trencin (stamp issue).


Text motifs: 800. VÝROČIE ZALOŽENIA BENEDIKTÍNSKEHO OPÁTSTVA V SKALKE PRI TRENČÍNE

Pictorial motifs: Pohľad na vežičku kláštora benediktínskeho opátstva v Skalke pri Trenčíne.

Thematic description and context:

Ruiny neveľkého kláštora stoja na pravom brehu Váhu priamo pod strmými stenami vápencového brala v polohe nazývanej Veľká Skalka. Kláštorný areál vznikol v napojení na jaskyňu v skalnom masíve, ktorá tvorila jeho kultové centrum. Podľa tradície v nej v 11. storočí – azda začiatkom 30. rokov 11. storočia – pustovníčil Benedikt, mních zo Zoborského kláštora. Nasledoval tak príklad svojho učiteľa Svorada, ktorý viedol pustovnícky život pravdepodobne v jaskyni pri kláštore na Zobore. V Skalke jestvoval už pred založením opátstva Kostol sv. Benedikta, spomínaný v roku 1208. Nie je však isté, či sa nachádzal priamo na mieste kláštora (do úvahy prichádzajú aj poloha Malá Skalka alebo vyvýšenina nad kláštorom zv. Chochel).

Benediktínsky kláštor v Skalke založil k úcte sv. Benedikta pustovníka a Všetkých svätých nitriansky biskup Jakub v roku 1224. Benediktínom patril približne do roku 1527, keď sa ešte spomína miestny opát – benediktín (po období úpadku v kláštore neskôr rehoľný život obnovili jezuiti, ktorí ho získali v roku 1644). Kláštorná architektúra sa zachovala v ruinách a o jej stredovekej podobe vieme iba málo. Jedinou stále funkčnou časťou niekdajšieho kláštora je trojpodlažná kaplnka, vtesnaná do východného cípu kláštorného areálu medzi skalné bralo a ohradový múr, ktorá je na úrovni tretieho podlažia prepojená priamo s pustovníckou jaskyňou. Kaplnka bola viackrát prestavaná a obnovená, výrazná bola pravdepodobne baroková obnova v roku 1717. V bočnej stene jej horného podlažia je zamurované torzo neskororománskeho portálu. Hoci na svoje terajšie miesto bol tento portál umiestnený sekundárne, predstavuje vzácny doklad počiatočných stavebných dejín kláštora. Jeho tvaroslovie pripúšťa možnosť, že na výstavbe kláštora v Skalke sa podieľali kamenári zo stavebného okruhu cisterciánskeho kláštora vo Velehrade na Morave. Na Považie ich mohol pozvať priamo nitriansky biskup Jakub, ktorý sa krátko po založení kláštora v Skalke zúčastnil v roku 1228 na vysviacke kláštorného kostola vo Velehrade. V ruinách kláštora v Skalke sa zachoval ešte jeden stredoveký portál. Osadili ho niekedy na prelome 13. a 14. storočia do skalného brala, kde dodnes tvorí vstup do jaskyne a cez ňu na tretie podlažie kaplnky.


Author (source) of the description: Slovenská pošta / POFIS - Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists