New issue of the journal FIP Flash 136 – JANUARY 2024

New issue of the informative journal the World Philatelic Federation FIP Flash.

16. 02. 2024

Postage Stamp:
30th anniversary of the founding of the Slovak Republic - Honor guard of the President of the Slovak Republic

30th anniversary of the founding of the Slovak Republic - Honor guard of the President of the Slovak Republic
Date of Issue: 02. 01. 2023
Face value: T1 50g 
Postage stamp dimensions: 27,2 x 44,1 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 10
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 70000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the 30th anniversary of the founding of the Slovak Republic.


Text motifs: 30. VÝROČIE VZNIKU SR

Pictorial motifs: Členka Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky v sviatočnej zimnej uniforme, v pozadí ďalší člen a priečelie Prezidentského paláca.

Postage stamp artwork: Peter Konečný

Postage stamp artwork: Adrian Ferda

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp 30th anniversary of the founding of the Slovak Republic - Honor guard of the President of the Slovak Republic (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp 30th anniversary of the founding of the Slovak Republic - Honor guard of the President of the Slovak Republic (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Emisia je pripomenutím 30. výročia vzniku Slovenskej republiky, ktorej motívom je Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky. Je to útvar ozbrojených síl reprezentujúci najvyššieho slovenského ústavného činiteľa, ktorý je zároveň veliteľom slovenských ozbrojených síl. Po založení samostatnej Slovenskej republiky vznikol Pluk hradnej a čestnej stráže, pričom jeden z jeho práporov vykonával prezidentskú čestnú stráž. Prápor Hradnej stráže svoje úlohy plnil najprv na Bratislavskom hrade, potom v Primaciálnom paláci a od r. 1996 v Prezidentskom paláci. 1. augusta 2001 vznikol samostatný útvar Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky.

Čestná stráž prezidenta je symbolom a jedným z atribútov slovenskej štátnosti. Jej história siaha k počiatkom konštituovania prvej Československej republiky, no osobné stráže existovali už pred stáročiami. Okrem uniforiem, ktoré vychádzajú z klasického vojenského strihu zavedeného v bývalej Československej armáde, využívajú strážcovia Prezidentského paláca od r. 2003 aj historické uniformy ušité podľa vzoru slovenských dobrovoľníkov z roku 1848, konkrétne podľa rovnošaty národného buditeľa Janka Francisciho, v ktorej ho portrétoval Peter Michal Bohúň. Toto dielo významného slovenského maliara možno nájsť na československej poštovej známke z r. 1968.

Historická uniforma vojakov čestnej stráže so sivými nohavicami vychádza z farieb slovenskej trikolóry, dopĺňa ju klobúk s bielym perom a ozdobné čamarovanie. Sú to ornamenty vytvorené šnúrou, ktoré vychádzajú z motívu slovenského ľudového kroja. Jej exkluzivita je podčiarknutá bohatým zlátením a hnedou kožušinou na zimných čiapkach a lemoch vrchného kabátca. Vojenská hierarchia je vyznačená na kabátci červenými výložkami, na ktorých je náležitý počet insígnií. Uniformu navrhli Ľubica Jarjabková a Helena Jurikovičová.


Author (source) of the description: MUDr. Peter Osuský, CSc.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists