Signed graphic sheet of Rudolf Cigánik - 600th anniversary of the death of Ján Žižka from Trocnov

An extraordinary offer of the author's hand-signed graphic sheet of the academic painter Rudolf Cigánik under the title - who are God's warriors.

19. 04. 2024

Exhibitions, fairs - information, reports, promotion:
2nd Czech-Slovak Philatelic Exhibition ZDAR NAD SAZAVOU 2016 from the perspective of Slovak participation

2nd Czech-Slovak Philatelic Exhibition ZDAR NAD SAZAVOU 2016 from the perspective of Slovak participation
Author: Miroslav Bachratý (zastupujúci národný komisár a člen výstavnej poroty)
Source: ZSF
Published: 17. 11. 2016 12:45
Updated: 30. 12. 2016 01:15

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Summary of the 2nd Czech-Slovak Philatelic Exhibition ZDAR NAD SAZAVOU 2016 from the perspective of Slovak participation from a member of the international jury and deputy national commissioner ZSF M. Bachratý.

Keď pred tromi rokmi v Nitre preberal žďársky klub filatelistov pomyselný štafetový kolík bilaterálnych česko-slovenských filatelistických výstav (prvá sa konala v roku 2010 vo Vysokom Mýte), boli hneď jasné dve veci. Po prvé, že výstava je v tých najlepších rukách, keďže KF 06-10 patrí k najaktívnejším v ČR (napr. od roku 2000 je nositeľom čestného uznania FEPA za prínos k propagácii filatelie) a podruhé, že latka, pomerne vysoko nasadená už 1. česko-slovenskou výstavou, sa nebude podliezať. Počas môjho účinkovania na výstave ako zastupujúceho národného komisára (menovaný NK V. Jankovič, ktorý „oddrel“ tie menej príjemné komisárske povinnosti, nás v čase výstavy reprezentoval za Veľkou mlákou) sa oba tieto predpoklady plne potvrdili. Kolektív organizátorov pod taktovkou Volfganga Macoureka, pripomínajúci ono povestné dobre naolejované súkolesie, pripravil v miestnom Kultúrnom dome skutočne pozoruhodnú výstavu, ktorá sa stretla s už dosť málo vídaným živým záujmom verejnosti a to nielen miestnej a nielen priamo filatelistickej. Hodno pripomenúť, že záštitu nad výstavou prevzal popri predstaviteľoch mesta a Kraja Vysočina aj predseda vlády Českej republiky Mgr. Bohuslav Sobotka. A nielen formálne, na druhý deň po otvorení výstavy ju aj osobne navštívil a po krste výstavnej známky sa počas jej prehliadky živo zaujímal o niektoré špičkové exponáty.

2. česko-slovenská filatelistická výstava ŽDÁR NAD SÁZAVOU 2016

2. česko-slovenská filatelistická výstava ŽDÁR NAD SÁZAVOU 2016


Výstava, ako už býva čoraz častejším zvykom, pozostávala z dvoch častí (formálne dvoch výstav) – III. stupňa (po „česky“ Premiéra) pre nové začínajúce a kvalifikáciu obnovujúce exponáty , a I. stupňa (Národná), ktorá bola kvalifikačnou výstavou pre výstavy FIP a FEPA. Záujem vystavovateľov z oboch brehov rieky Moravy bol pozoruhodný – na výstave III. stupňa bolo hodnotených celkovo 52 exponátov (z toho 6 mládež) a na národnej výstave ich bolo 68 (z toho 7 mládež a 13 filatelistická literatúra). Sedemčlenná výstavná porota na čele s Walterom Müllerom sa veru mala čo oháňať a to nielen kvôli počtu vystavených exponátov. Na Premiére hájila slovenské farby jedenástka v zložení: O. Jarabica (Novinové známky Slovenska vydané v r.1939 – PZ) , P. Lazar (Filatelistické vzácnosti a zaujímavosti na území Československa – ČSR I. – Z + VC), J. Píša (Začal to Joseph Sloper. Co je to perfin, Anglie 1856-1921 – S), S. Novosad (História vojen, dokumentovaná vojenskými dopismi a poľnou poštou -S), J. Pálka (Provizórne listové zásielky na Slovensku v rokoch 1945-1946 - Z), P. Moravčík (Pionierske obdobie Rakúsko-Uhorského letectva- Z+VC), J. Dobrovolský (Z vozíčka na stupeň víťazov – PS), P. Lakata (Slovensko – krajina ľadového hokeja – PS), S. Kováč (Walt Disney – obrázky na známkach – B), N. Kováčiková (Kone – PZ) a M. Nedeľka (Pod piatimi kruhmi – nehodnotený pre nedostatočný rozsah). Zaslúženú pozornosť publika pútali najmä dva nové – a zároveň aj špičkové – exponáty P. Lazara a P. Moravčíka, ktoré iste čaká zaujímavá budúcnosť aj v medzinárodnej konkurencii. Potešiteľná bola aj účasť ďalšieho nováčika O. Jarabicu, ktorý prispel k rozšíreniu doposiaľ výstavnícky stagnujúceho „Slovenska 1939-45“. Spomedzi českých „začiatočníkov“ sa zmienim aspoň o mimoriadnom „Československu 1918-1938, zaujímavosti a vzácnosti“ Tomáša Mádla (Z), obsahujúcom výber vzácností a unikátov I. republiky, aký sa len tak nevidí. Spolu s exponátom P. Lazara budil permanentnú pozornosť priam zástupov návštevníkov. Zaujala aj príkladne špecializovane spracovaná „Oslobodená republika“ J. Chudobu (Z) a v triede PH „Doplatné provizóriá“ V. Malovíka.

2. česko-slovenská filatelistická výstava ŽDÁR NAD SÁZAVOU 2016


Na národnej výstave bola slovenská účasť ešte početnejšia. V triede tradičnej filatelie vystavoval P. Osuský zaujímavú jednorámovku „Prvé moderné športové známky sveta“ (Maďarsko 1925) vyplnenú vzácnym dokumentačným materiálom (PZ). J. Píša predstavil známe „Dierkované Hradčany“ (PZ) a R. Rakovský Slovensko 1939 - Výplatné známky s portrétom A. Hlinku (Z) a pretlačové emisie Štátny znak a Portréty (VPZ). Medzi pošthistorikmi boli našimi „želiezkami v ohni“ F. Divok s „Poštovníctvom na Spiši 1918-1939“ (VPZ), A. Kosztolányi s „Poštovou históriou okresu Levice“ (VPZ), a J. Máj s dokumentáciou poštových liniek na Slovensku 1850-1866 (Z). Námetársku „šestku“ viedol I. Banás so svojím neustále vylepšovaným „Jazdeckým a dostihovým športom“ (Z), v „pelotóne“ boli ďalej F. Divok (1RE Z tvorby dvoch majstrov neskorej gotiky – PS), M. Linder (Šerm – VS), O. Piszton (Kôň v poštovníctve – VS), F. Sopko (Hry z Olymie – hry zo všetkých najslávnejšie, PZ) a M. Šajgalík (1RE Zoborský kláštor a katedrála v Nitre – B). Triedu literatúry sme obsadili dvomi publikáciami z dielne autorských kolektívov okolo Ľ. Flocha (50 rokov KF L. Novotného a Severín Zrubec, oba PS), rovnako dvomi dielami M. Šajgalíka (Cyrilometodská misia vo filatelii - PS a Popularizácia filatelie v magazíne Slovensko - B). Výstavu oboslal aj bratislavský POFIS/SP a.s. svojou publikáciou „Najkrajšie slovenské poštové známky 2005-2014“ (PZ). Budúcnosť ZSF reprezentovali mládežníci M. Horný (Polárne oblasti, nehodnotený pre nedostatočný rozsah), D. Mrva (Rozpad ZSSR, vznik novodobej Ukrajiny, PZ) L. Oško (Železničná doprava, VS) , M.Procházka (Poznaj a chráň-vtáci, VS) a J.Schrojf (Africké zvieratá, PZ). Aj na „českej strane“ bolo na čo pozerať, spomedzi značného počtu kvalitných exponátov by som vypichol aspoň exotický Afganistan 1871-1900 J. Petříka, nie menej exotické Služobné známky Travankóru (J. Černý) a Severný Jemen (R. Černý) , klasickú Veľkú Britániu 1840-1870 P. Radostu, Cenné listy z obdobia platnosti emisie Hradčany J. Škalouda, nádhernú Pražskú potrubnú poštu A. Šmída...

2. česko-slovenská filatelistická výstava ŽDÁR NAD SÁZAVOU 2016


Výstava bola inštalovaná vo veľkolepej výstavnej sále s dostatočným osvetlením (oceňujem neobsadenie plôch privrátených k oknám) a komunikačným priestorom. Drobnú výhradu možno vzniesť len k plánu inštalácie, ktorý vyžadoval zvýšené orientačné schopnosti. Slávnostné odovzdávanie výstavných ocenení bolo pozoruhodné tým, že sa odovzdávali odmeny všetkým vystavovateľom bez ohľadu na stupeň ohodnotenia. Vystavovateľov iste potešila netradične pojatá kovovo-sklenená plaketa vo vkusnej etui.

Milou sprievodnou akciou bola vernisáž výstavy majstra Dušana Kállaya, inštalovanej v krásnych priestoroch starej radnice, na ktorej autor predstavil okrem svojej známkovej tvorby aj výber z grafického diela.

2. česko-slovenská filatelistická výstava ŽDÁR NAD SÁZAVOU 2016


Organizačný výbor vydal k výstave dva informačné bulletiny a vyše stostranový, čiastočne farebný výstavný katalóg, ktorý okrem „povinných“ údajov obsahuje aj deväť (!) odborných príspevkov (z toho 5 slovenských). Návštevníkom bol k dispozícii poštový lístok s prítlačou k výstave a obligátna príležitostná pečiatka.

2. česko-slovenská filatelistická výstava ŽDÁR NAD SÁZAVOU 2016 2. česko-slovenská filatelistická výstava ŽDÁR NAD SÁZAVOU 2016 2. česko-slovenská filatelistická výstava ŽDÁR NAD SÁZAVOU 2016


Česká pošta sa „pochlapila“ vydaním roztomilej výstavnej poštovej známky (špecialisti pozor!: jej nominálna hodnota 13 Kč umožnila vytvorenie sólofrankatúry púhe 4 dni pred zvýšením tarify) a do výstavného katalógu prispela vkusným pamätným listom.

2. česko-slovenská filatelistická výstava ŽDÁR NAD SÁZAVOU 2016 2. česko-slovenská filatelistická výstava ŽDÁR NAD SÁZAVOU 2016


Snáď vyjadrím nielen svoj názor, že organizátori 2. česko-slovenskej výstavy v Žďári nad Sázavou bezo zvyšku naplnili očakávania a pripravili po všetkých stránkach kvalitnú filatelistickú akciu, ktorá sa zapíše zlatými písmenami do histórie česko-slovenskej filatelie. Patrí im za to naše úprimné poďakovanie. Vďaku si zaslúži aj Svaz českých filatelistů za podporu výstavy, národný komisár V. Jankovič za neobvyklý „objem prác“ súvisiacich s tak početnou reprezentáciou a samozrejme i všetci vystavovatelia, bez ktorých sa žiadna výstava nemôže uskutočniť.



Poznámka:
Článok, pôvodne napísaný pre časopis Spravodajca ZSF, je publikovaný na www.postoveznamky.sk so súhlasom autora.


Author: Miroslav Bachratý (zastupujúci národný komisár a člen výstavnej poroty)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists