Opening of the exhibition by František Horniak and introduction of the postage stamp Art: Adoration of the Magi from Zlaté Moravce (around 1450)

Video and photo report from the opening of the exhibition by František Horniak and the presentation of the post Adoration of the Magi Art: Adoration of the Magi from Zlaté Moravce (around 1450) in Zlaté Moravce.

11. 06. 2022

Commemorative Postmark:
2nd Assembly of the Bratislava ZKF

2nd Assembly of the Bratislava ZKF
Day of use: 24. 05. 2019
 
Post office: BRATISLAVA 1
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postmark used in Bratislava to celebrate the 2nd Assembly of the Bratislava ZKF.


Text motifs: 2. SNEM ZKF BRATISLAVA / MILOŠ MÜLLER / 1901 - 1971

Pictorial motifs: Satirický portrét významného bratislavského filatelistu a hudobníka českého pôvodu Miloša Müllera (karikatúra dr. Jana Fischera z Albumu karikatúr vystavených na Celoštátnej výstave poštových známok BRATISLAVA 1937, ktorý vydal Výstavný výbor uvedenej výstavy v decembri 1937).

Thematic description and context:

Miloš Müller sa narodil 14. 3. 1901 v Kročehlavoch pri Kladne. Po absolvovaní ľudovej školy odišiel študovať na obchodnú akadémiu do Prahy. Hneď po vzniku ČSR – v januári 1919 odišiel do Bratislavy. Nastúpil ako praktikant v Obilnom ústave, v roku 1921 sa zamestnal v Slovenskej banke, kde bol zamestnaný 25 rokov. Počas II. svetovej vojny pracoval v londýnskom odboji, bol väznený v Bratislave aj Ilave. Počas SNP sa mu podarilo utiecť, po potlačení SNP sa skrýval na strednom Slovensku, kde prežil prechod frontu. Po návrate pracoval až do odchodu do dôchodku v Bratislave v Československej národnej banke. Zomrel v Bratislave 18. 7. 1971 vo veku 70 rokov, pochovaný je v Kladne – Kročehlavoch.

Miloš Müller bol mimo filatelie vášnivý rybár, športovec i hudobník – diaľkovo vyštudoval Hudobnú a dramatickú akadémiu, odbor husle a vystupoval v rôznych hudobných súboroch. Organizačne pôsobil v Sokole a Osvetovom zväze, zakladal Spolok čs. turistov v Bratislave.

Miloš Müller sa hneď po založení Klubu čs. filatelistov stal jeho členom a neskôr funkcionárom. Bol členom organizačných výborov viacerých bratislavských výstav (Bratislava 1934, Bratislava 1937), ale podielal sa i na príprave povojnových výstav. Bol zväzový znalec pre ČSR a Slovenský štát, súdny znalec, zväzový juryman a pôsobil i na viacerých zahraničných výstavách. V roku 1969 bol jeden z prvých piatich členov Čestného výboru ZSF.

Na Slovensku patril medzi priekopníkov námetovej filatelie (zbierka Hudba), aerofilatelie (čs. letecká doprava), ale najmä poštovej histórie (Poprevratové pečiatky 1919-21 z územia Slovenska, Poštovne z územia Slovenska, Slovenské celiny 1939-45 , poľné pošty a pod.). Z tradičnej filatelie mal najrozsiahlejšie zbierky ČSR I (s dôrazom na Hradčany , Holubicu, OR a pretlačové série PČS, SO), Slovenský štát 1939-45, Košické a ich použitie, zo zahraničných Rakúska, Staronemeckých štátov a Sicílie.


Pozri tiež: História a súčasnosť slovenskej filatelie - Galéria osobností - Miloš Müller.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists