03. 12. 2023

Commemorative Postmark:
25th anniversary of the adoption of the Constitution of the Slovak Republic

25th anniversary of the adoption of the Constitution of the Slovak Republic
Day of use: 04. 09. 2017
 
Post office: MOČENOK
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postmark used in Mocenok on the occasion of the 25th anniversary of the adoption of the Constitution of the Slovak Republic.


Text motifs: 25. VÝROČIE PRIJATIA ÚSTAVY SR / ÚSTAVA / SLOVENSKEJ / REPUBLIKY

Pictorial motifs: Kniha s nápisom ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Thematic description and context:

Ústava Slovenskej republiky (č. 460/1992 Zb.) je hierarchicky najvyššie postavený právny predpis platný v Slovenskej republike. Prijatá bola 1. septembra 1992 o 22:26 hod. počtom 114 hlasov poslancami Slovenskej národnej rady. Podpísaná bola 3. septembra 1992 v Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade. Jej výklad a kontrolu, či je dodržiavaná, má v právomoci Ústavný súd Slovenskej republiky. Novelizovaná bola ústavnými zákonmi č. 244/1998 Z.z., 9/1999 Z.z., 90/2001 Z.z., 140/2004 Z.z. a 323/2004 Z.z., 463/2005 Z.z., 92/2006 Z.z., 210/2006 Z.z., 100/2010 Z.z a 356/2011 Z.z. a 232/2012 Z. z. a 161/2014 Z. z.


Author (source) of the description: Wikipédia - Slobodná encyklopédia


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists