New issue of the journal FIP Flash 136 – JANUARY 2024

New issue of the informative journal the World Philatelic Federation FIP Flash.

16. 02. 2024

Postal Card with imprint:
250th anniversary of the establishment of a permanent post office in Banská Bystrica (Post Horn)

250th anniversary of the establishment of a permanent post office in Banská Bystrica (Post Horn)
Date of Issue: 17. 04. 2019
Face value: T2 50g 
Amount printed: 1800

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postal (correspondence) pre-stamped card with embossed stamp Historical postal motif - Post Horn with the imprint for the 250th anniversary of the establishment of a permanent post office in Banská Bystrica.


Text motifs:
  • Natlačená známka: nie je
  • Prítlač: 150. VÝROČIE ZRIADENIA STÁLEJ / POŠTOVEJ STANICE V BANSKEJ BYSTRICI / Detail obálky z 2. polovice 18. storočia odoslanej / z Banskej Bystrice (Neosolio)
  • Centrálny priestor: © Slovenská pošta 290 CDV 243/19

Pictorial motifs:
  • Natlačená známka: poštová trúbka
  • Prítlač: detail obálky z 2. polovice 18. storočia odoslanej z Banskej Bystrice

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists