All-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia)

Invitation to all-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia).

05. 03. 2023

Pictorial Postal Card:
200th anniversary of the restoration of Jesus Society (Christmas 2014: Nativity - Stained Glass in the Church of the Assumption in Chynorany)

200th anniversary of the restoration of Jesus Society (Christmas 2014: Nativity - Stained Glass in the Church of the Assumption in Chynorany)
Date of Issue: 14. 11. 2014
 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Celinová pohľadnica s natlačenou známkou Vianoce 2014: Narodenie – vitráže romantizmu s vitrážou z kostola Nanebovzatia Panny Márie v Chynoranoch na obrazovej strane k 200. výročiu obnovenia spoločnosti Ježišovej.
Obrazová strana:

Celinová pohľadnica Vianoce 2014: Narodenie – vitráž v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Chynoranoch


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists