Mistakes, errors and inaccuracies on the Czechoslovak postage stamps and other postal materials

Identification of factual errors, inaccuracies, and grammatical errors on Czechoslovak stamps and other postal materials.

03. 05. 2021

Personalised adjusted printing sheet (PersUTL):
15th Anniversary of the Police Force of the Slovak Republic (postage stamp Devin Castle)

15th Anniversary of the Police Force of the Slovak Republic (postage stamp Devin Castle)
Date of Issue: 09. 06. 2006
Face value: 10 Sk
Postage stamp dimensions: 32,5 x 26,5 mm + k 32,5 x 26,5 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 8

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Personalised miniature sheet with the postage stamp Devin Castle with empty coupons.
Adjusted printing sheet:

Personalised adjusted printing sheet (PersUTL) 15th Anniversary of the Police Force of the Slovak Republic (postage stamp Devin Castle) (Adjusted printing sheet)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou Hrad Devín k 15. výročiu Policajného zboru Slovenskej republiky je klasifikovaný ako oficiálny - objednávka a grafický návrh: Slovenská pošta/POFIS.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists