Postage stamp territories - Transnistria

Article from the field of stamp territories focused on the history and postal service of Transnistria.

29. 03. 2024

Personalised adjusted printing sheet (PersUTL):
140th birth anniversary of Milan Rastislav Štefánik (postage stamp State motif)

140th birth anniversary of Milan Rastislav Štefánik (postage stamp State motif)
Date of Issue: 12. 09. 2020
Face value: T2 50g 
Postage stamp dimensions: 26,5 x 33,9 + k 26,5 x 33,9 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 8

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Personalised miniature sheet with the postage stamp State motif prepared on the occasion of the 140th birth anniversary of Milan Rastislav Štefánik


Text motifs: nie je

Pictorial motifs: Portrét Milana Rastislava Štefánika v generálskej čiapke a kožuchu

Adjusted printing sheet:

Personalised adjusted printing sheet (PersUTL) 140th birth anniversary of Milan Rastislav Štefánik (postage stamp State motif) (Adjusted printing sheet)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou Štátny motív k 140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (1880 - 1919) je klasifikovaný ako súkromný - objednávka a grafický návrh: autor neznámky.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Thematic description and context:

Milan Rastislav Štefánik (21. 7. 1880 – 4. 5. 1919) – vedec, diplomat, vojak a politik. Roku 1904 absolvoval štúdium filozofie a astronómie na Karlovej univerzite v Prahe, potom odišiel do Paríža, kde pracoval v hvezdárni Meudon, neskôr v spoločnosti montblancských hvezdární. Absolvoval viacero významných astronomických pozorovaní na rôznych kontinentoch a počas výskumných ciest plnil aj diplomatické úlohy z poverenia francúzskej vlády. Roku 1912 získal francúzske občianstvo. Po vypuknutí prvej svetovej vojny vstúpil do francúzskej armády a ako vojenský pilot sa zúčastnil bojov vo Francúzsku a na Balkáne. Vo francúzskej armáde získal hodnosť brigádneho generála z titulu poslania. Roku 1915 spolu s T. G. Masarykom a E. Benešom založil v Paríži Národnú radu česko-slovenskú, ktorá si vytýčila za úlohu oslobodiť Slovákov a Čechov z pozície utláčaných národov Rakúsko-Uhorska. Ako vojak a diplomat sa pričinil najmä o politické uznanie Rady a vytvorenie jej ozbrojených síl – légií – vo Francúzsku, Taliansku a Rusku, ktoré bojovali na strane Dohody. Po vytvorení ČSR roku 1918 bol menovaný do funkcie ministra vojny. Pri návrate domov za dodnes neobjasnených okolností zahynul pri leteckom nešťastí neďaleko Bratislavy. V slovenskej spoločnosti sa jeho osoba stala symbolom zápasu za národnú rovnoprávnosť a nezávislosť, slobodu a demokraciu.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists