Postage stamp territories - Courland (I)

Article from the stamp territories area dedicated to postal services in the areas of today Latvia (1st part).

26. 02. 2021

Philatelic Exhibitions:
Youth Philatelic Exhibition JUNIORFILA 2015 in Nitra

Youth Philatelic Exhibition JUNIORFILA 2015 in Nitra
Location: Ponitrianske múzeum, Štefánikova trieda 1, Nitra
Entry: Free (no admission)
Date: 12. 06. 2015 - 20. 06. 2015

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Basic information about the youth philatelic exhibition JUNIORFILA 2015 to be held in June in Nitra.Mládežnícka filatelistická výstava JUNIORFILA 2015


Mládežnícka filatelistická výstava


JUNIORFILA 2015


výstava I., II. a III. stupňa


 1. Usporiadateľ filatelistickej výstavy
  Usporiadateľom výstavy je Zväz slovenských filatelistov a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Slovenská pošta, a. s.
   
 2. Organizátor filatelistickej výstavy
  Organizátor filatelistickej výstavy je Klub filatelistov 52 - 51 Nitra, Ponitrinaske múzeum Nitra.
   
 3. Miesto a dátum konania filatelistickej výstavy
  Výstava sa uskutoční v Ponitrianskom múzeu v Nitre v dňoch 12. – 20. júna 2015.
   
 4. Kvalifikácia exponátov
  Na výstavu môžu byť prijaté mládežnícke exponáty, ktoré spĺňajú požiadavky Výstavného poriadku ZSF pre mládežnícke exponáty (VP ZSF Čl. 21.4 až 21.6).
  Exponátom možno uznať iba tie lehoty a dosiahnuté kvalifikačné požiadavky, ktoré boli dosiahnuté na výstavách poriadaných ZSF.
   
 5. Výstavné poplatky
  Členovia KMF ZSF neplatia výstavné poplatky.
   
 6. Termín podávania prihlášok
  Vyplnené a podpísané prihlášky podľa predtlače treba zaslať do 30. 4. 2015.
   
 7. Adresa organizačného výboru
  Prihlášky k účasti na výstave podávajú vystavovatelia na adresu:
  ZSF, KF 52 – 51 Nitra, PO BOX 21, 949 12 Nitra 12
   
 8. Potvrdenie o prijatí exponátu
  Potvrdenie o prijatí exponátu obdržia vystavovatelia do 15. 5. 2015.
   
 9. Zaslanie exponátov
  Vystavovatelia zašlú exponát poštou tak, aby bol najneskôr 7. 6. 2015 na hore uvedenú adresu alebo osobne dňa 11. 6. 2015 do Ponitrianskeho múzea v Nitre.
   


 10. Dokumenty na stiahnutie:

  PDF dokument Propozície filatelistickej výstavy JUNIORFILA 2015

  PDF dokument Prihláška exponátu na filatelistickú výstavu JUNIORFILA 2015

  WORD dokument Prihláška exponátu na filatelistickú výstavu JUNIORFILA 2015


  Mapa s vyznačeným miestom konania:


  Pozrieť väčšiu mapu
  Zdroj: Zväz slovenských filatelistov.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists