Lecture (KF 00-15): Blue prints of digital franking machines

Lecture witin the regular cycle of lectures organized by the KF 00-15 Club of collectors of specialized areas in Prague (Czech Republic)

03. 06. 2021

New issues, inaugurations, the most beautiful stamps:
Voting for the most beautiful postage stamp EUROPA 2013

Voting for the most beautiful postage stamp EUROPA 2013
Author: Vojtech Jankovič
Published: 22. 05. 2013 17:22

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Anketa o najkrajšiu poštovú známku spoločného emisného radu EUROPA 2013: Poštové vozidlo.


EUROPA


Nezisková organizácia PostEurop, založená v roku 1993 za účelom reprezentovať záujmy európskych poštových prevádzkovateľov, vyhlasuje medzinárodnú anketu "The 2013 EUROPA Stamps Competition" o najkrajšiu poštovú známku spoločného emisného radu EUROPA 2013, tento rok s podtitulom "Poštové vozidlo". Anketa je vyhlasovaná každoročne od roku 2002 a tento rok si možno vybrať spomedzi 53 zaradených poštových známok európskych krajín a priľahlých území vrátane slovenskej poštovej známky EUROPA 2013: Poštové vozidlo. Uvidíme ako obstojí...


Poštová známka EUROPA 2013: Poštové vozidlo


Hlasovanie je verejné a môže sa ho zúčastniť každý na adrese The 2013 EUROPA Stamps Competition do 31. augusta 2013.

Ďalšie informácie o organizácii PostEurop, o jej aktivitách na podporu poštovej prevádzky a zbierania poštových známok vrátane prehľadu všetkých doteraz vydaných poštových známok emisného radu EUROPA a prehľadu doterajších víťazov ankety o najkrajšiu poštovú známku EUROPA nájdete na internetovej stránke spoločnosti: PostEurop. Tiež tam môžete nájsť témy spoločného emisného radu EUROPA na ďalšie roky:

  • 2014 - Národné hudobné nástroje (National music instruments),
  • 2015 - Ekológia v Európe - myslite zeleno (Ecology in Europe - Think Green),
  • 2014 - Staré hračky (Old Toys).

Ďalšie informácie o vydávaní a zbieraní poštových známok EUROPA nájdete napríklad aj na internetovom blogu: EUROPA Stamps.


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists