Interest in the entires and covers of Zvolen companies

I am interested in the purchase of postal material - postal cards, entires, covers of Zvolen companies...

15. 05. 2023

Exhibitions, fairs - information, reports, promotion:
Vernissage of the promotional philatelic exhibition MLADFILA 2012 in Bratislava

Vernissage of the promotional philatelic exhibition MLADFILA 2012 in Bratislava
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 10. 12. 2012 01:50

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Slávnostná vernisáž propagačnej výstavky poštových známok MLADFILA 2012 vo forme troch tematických celkov - mládežníckych filatelistických exponátov od detí, ktoré navštevujú krúžok mladých filatelistov v Miestnej knižnici Petržalka v Bratislave.

Slávnostná vernisáž propagačnej výstavky poštových známok MLADFILA spojená s besedou pre deti o zbieraní poštových známok a tvorbe filatelistických exponátov sa uskutočnila v pondelok 10. decembra 2012 o 17:00 hod. za účasti riaditeľky MK Petržalka PhDr. Kataríny Bergerovej a vedúcej krúžku mladých filatelistov Daniely Schmidtovej.

Na výstave MLADFILA sú vystavené tri detské exponáty, ktoré sa už úspešne zúčastnili súťažných filatelistických výstav:

  • Lesné cicavce od Martina Horného (13 rokov)
  • Zimné olympijské hry od Michala Nedeľku (14 rokov)
  • Bratislavské historické motívy od Jakuba Kováča (19 rokov)

Propagačná filatelistická výstava MLADFILA 2012 v Bratislave

Krátka fotereportáž z vernisáže výstavy



Vernisáž propagačnej filatelistickej výstavy MLADFILA v Bratislave

Vernisáž propagačnej filatelistickej výstavy MLADFILA v Bratislave

Vernisáž propagačnej filatelistickej výstavy MLADFILA v Bratislave

Vernisáž propagačnej filatelistickej výstavy MLADFILA v Bratislave

Vernisáž propagačnej filatelistickej výstavy MLADFILA v Bratislave

Vernisáž propagačnej filatelistickej výstavy MLADFILA v Bratislave

Vernisáž propagačnej filatelistickej výstavy MLADFILA v Bratislave

Vernisáž propagačnej filatelistickej výstavy MLADFILA v Bratislave

Vernisáž propagačnej filatelistickej výstavy MLADFILA v Bratislave

Súvisiace podujatia:
Súvisiace oznamy:


Author: Vojtech Jankovič

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists