Christmas 2021: Folk faience

Postage stamp issued to the Christmas 2021 devoted to the folk faience

12. 11. 2021

I sell / I offer:

Stamping service of Slovak commemorative postage cancellations

Stamping service of Slovak commemorative postage cancellations
Name: Vojtech Jankovič
Address: Stromová 38, 831 01 Bratislava
Phone: +421 908 729 017

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

We offer the sending of commemorative postage cancellations...


Pečiatkovací servis slovenských príležitostných poštových pečiatok


Ponúkame zasielanie príležitostných poštových pečiatok používaných na slovenských poštách, podľa vášho výberu na poštovom lístku alebo na obálke so štandardnou alebo vami zvolenou poštovou známkou.

Forma

Pečiatky si môžete objednať na poštovom lístku, na poštovom lístku s prítlačou (ak bude vydaný), na čistej obálke so známkou alebo na obálke so známkou a prítlačou (ak bude vydaná). Podľa vašej voľby bude na lístku/obálke jeden alebo dva odtlačky pečiatky. Rovnako si môžete zvoliť poštový lístok, resp. poštovú známku, ktorá má byť na obálke použitá.

Možnosti

Ponúkame dve možnosti odoberania, resp. objednania:
1. Odoberanie pravidelné - hromadná (dlhodobá) objednávka aspoň 10 lístkov alebo obálok s pečiatkami (výhodnejšia cena)
2. Odoberanie nepravidelné - jednorázová (krátkodobá) objednávka jednej alebo menšieho počtu pečiatok

Cena pečiatkovaného poštového lístka alebo obálky:

Cena sa vypočíta podľa ceny použitého poštového lístka alebo obálky + cena pri jednorázovej (krátkodobej) objednávke (0,80 €) alebo cena pri hromadnej (dlhodobej) objednávke (0,50 €)
t.j. pri hromadnej (dlhodobej) objednávke:
- jedna alebo dve príležitostné pečiatky na štandardnom poštovom lístku = 1,20 €
- jedna alebo dve príležitostné pečiatky na čistej obálke pri použití poštovej známky základnej sadzby = 1,40 €
t.j. pri jednorázovej (krátkodobej) objednávke:
- jedna alebo dve príležitostné pečiatky na štandardnom poštovom lístku = 1,50 €
- jedna alebo dve príležitostné pečiatky na čistej obálke pri použití poštovej známky základnej sadzby = 1,70 €

Pri použití poštového lístka alebo obálky s prítlačou alebo pri použití inej známky ako so základnou sadzbou, výsledná cena zodpovedá ich nadobúdacím cenám.

Formy úhrady:

Za objednaný tovar sa platí v hotovosti pri osobnom prevzatí, úhradou vopred bankovým prevodom alebo platbou za dobierku pri doručení.

Zasielanie alebo osobné prevzatie:

Po nie práve najlepších skúsenostiach z nedávnej doby, neposielame pečiatky priamo na adresu objednávateľa ale výhradne v doporučenom liste (po úhrade vopred) alebo formou dobierky (platba pri doručení). Vzhľadom na relatívne vysoké poštovné, odporúčame objednanie viacerých pečiatok naraz, napríklad v mesačných alebo štvrťročných intervaloch.
Osobné prevzatie je možné po dohode na našej adrese v Bratislave alebo pri osobnom stretnutí na niektorom z filatelistických podujatí.

Balné a poštovné:

Cena balného a poštovného závisí od objemu a hmotnosti zásielku a od destinácie adresáta.
- balné v závislosti od veľkosti a tuhosti obálky, minimálne 0,20 €
- poštovné v závislosti od hmotnosti a platnej tarify Slovenskej pošty, a. s. (Cenník)

Kontakt

V prípade záujmu nás kontaktujte na emailovej adrese filanotes@gmail.com alebo na uvedenom telefónnom čísle +421 908 729 017.

_____ . _____

Ponuka starších príležitostných pečiatok

Okrem aktuálnych pečiatok, ponúkame aj mnohé príležitostné pečiatky používané pred rokom 2020. V prípade záujmu nás kontaktujte na emailovej adrese filanotes@gmail.com alebo na uvedenom telefónnom čísle +421 908 729 017.
Name: Vojtech Jankovič
Address: Stromová 38, 831 01 Bratislava
Phone: +421 908 729 017
Email: filanotes@gmail.com

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists