The offer of stamps from various European countries of the emission EUROPA 2016: Ecology in Europe - Think Green!

Special offer at bargain prices of mostly individual postage stamps from various European countries issued within the Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

01. 02. 2024

Stamp Territories and Territorial Philately:
Stamp territories of Russia - Better Late Than Never (The Story of a Registered Letter from 1914)

Stamp territories of Russia - Better Late Than Never (The Story of a Registered Letter from 1914)
Author: Simon Horecký
Published: 26. 07. 2023 16:49

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

COntribution from the Russian stamp territories area dedicated to the originally suspended registered letter of 1914, which was delivered only a year and a half after the First World War.


Lepšie neskôr ako nikdy

(Príbeh doporučeného listu z roku 1914)


História dokáže písať fascinujúce, nevšedné a niekedy až bizarné príbehy nielen v živote, ale aj filatelii a poštovej histórii. Jedným z najzaujímavejších období pre nás filatelistov sú obdobia vojen a konfliktov, pretože vojna spravidla nikdy nejde podľa plánov a to sa odzrkadľuje v celom socio-ekonomickom živote, ktorého súčasťou je aj naša milovaná filatelia.

Nedávno sa mi podarilo získať zaujímavý doporučený list posielaný 6. 11. 1914 z Moskvy do Bohumína vo vtedajšom Rakúsko–Uhorsku. Musím povedať, že som ostal zaskočený pretože som vedel že Rusko bolo s R-U vo vojnovom stave už od augusta 1914. A tým pádom som očakával že poštový styk medzi oboma krajinami bol prerušený s výnimkou korešpondencie vojnových zajatcov. Avšak pri tomto liste ide o čisto súkromnú korešpondenciu.

Známkové územia Ruska - Lepšie neskôr ako nikdy (Príbeh doporučeného listu z roku 1914)

Pre zaujímavosť už od konca augusta 1914 zvádzala R-U armáda ťažké boje s ruskou armádou a prišla o východnú Halič.Ako som už písal, list bol poslaný 6. 11. 1914 z Moskvy, teda približne tri mesiace po vyhlásený vojnového stavu medzi Ruskom a R-U a frankovaný dvomi 10 kop. známkami z emisie Romanovci, čo zodpovedá vtedajšej tarife pre doporučený list do zahraničia.

List bol takisto v Rusku cenzurovaný, o čom svedčia rámčekové pečiatky Д.Ц. = Дозволено Цензурой – povolené cenzúrou na oboch stranách obálky, ako aj okrúhla vojenská pečiatka cenzora s jeho iniciálami: Ю. Ю. Г.

Do Viedne list dorazil podľa príchodzích pečiatok 25. 11. 1914. Ďalším vodidlom jeho osudu je prilepený papier na prednej strane s rukopisnou poznámkou v nemčine, ako aj vo francúzštine: „Táto zásielka, ktorá bola svojho času z dôvodov vojnových udalostí pozastavená, sa odteraz doručuje. Pošta Viedeň 1/1“.

List pravdepodobne ležal celé roky na pošte 1. vo Viedni a pohol sa až po skončení 1. sv vojny. K adresátovi do Bohumína dorazil až 2. 6. 1920, teda skoro 6 rokov od jeho poslania a po roku a pol od skončenia vojny. Po skončení 1. sv. vojny v novembri 1918 trvalo niekoľko rokov, než sa pomery v nástupnických krajinách R-U monarchie utriasli, ako aj ich vzájomné vzťahy. Pravdepodobne preto sa list pohol až v polovici roku 1920, ale je aj možné, že bol jednoducho zabudnutý na pošte.

Známkové územia Ruska - Lepšie neskôr ako nikdy (Príbeh doporučeného listu z roku 1914)

Známkové územia Ruska - Lepšie neskôr ako nikdy (Príbeh doporučeného listu z roku 1914)

Známkové územia Ruska - Lepšie neskôr ako nikdy (Príbeh doporučeného listu z roku 1914)


Tento zaujímavý list vyvoláva hneď niekoľko otázok. Dokedy bola možná súkromná korešpondencia medzi R-U a inými krajinami ústredných mocnosti s Ruskom?? Ako fungoval takýto poštový styk? Ja osobne som bral za samozrejmosť, že poštový styk medzi centrálnymi mocnosťami a Ruskom bol prerušený hneď po vyhlásení vojny, ale zdá sa, že opak je pravdou. Priatelia, skúste prehľadať vaše zbierky či nenájdete podobný doklad. Človek nikdy nevie.
Viac informácií o zbieraní známkových území Ruska nájdete na stránke Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF.


Kontakt na autora článku: Simon Horecký

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists