Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Aktuelle Nachrichten

Aktuelle Nachrichten

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Geschäfte und Inserate

Geschäfte und Inserate

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philatelie und Numismatik (Bratislava)
 
IZAKaJA - Ein exklusiver Raum für Kunst und Sammlerstücke  (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Angebot Personalisierte Druckbogen (PersUTL)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Fachbezogene Sektionen

Fachbezogene Sektionen

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistischen Partnern

Philatelistischen Partnern

 
POFIS - Der philatelistische Postdienst EXPONET - Die virtuelle internationale philatelistische Ausstellung
Filaso.cz ...oder Philatelisten für sich selbstaneb filatelisté sobě ZSF - Der Verband der slowakischen Philatelisten
japhila - Das on-line Tagebuch über die Philatelie und das Sammeln NEWSPHILA - Informationen Blog über aktuelle Ereignisse in der Philatelie ...
 
Alle philatelistische Partner
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Literatur

Philatelistische Literatur

 
  • Das Buch Známky a čaro filatelie (Die Briefmarken und der Charme der Philatelie)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Gesellschaften

Philatelistische Gesellschaften

 
Slowakische Gesellschaft für Olympic und Sport Sammlern
OLYMPSPORT - Tschechische Assoziation für olympische und sportliche Philatelie
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slowakische Philatelistische Akademie Sektion der Russland Briefmarken Sammelgebieten
 
Alle philatelistische Gesellschaften
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Vereine ZSF a SČF

Philatelistische Vereine ZSF a SČF

 
Philatelistische Klub KF 54-17 Poprad
Philatelistische Klub KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Klub der Philatelisten - Sammlern von Spezialgebieten (Tschechische Republik)
Klub der Philatelisten 02-03 Tábor
 
Alle philatelistische Vereine ZSF a SČF
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Suche

Google Suche

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Übersetzung

Google Übersetzung

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Homepage Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Fragenforum Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Kontakten Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk       Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch     Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Zima  
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Sammler-Messe BRATISLAVA SAMMLER TAGE 2019

Sehr traurige Nachrichten von der Union der tschechischen Philatelisten

Sehr traurige Nachrichten von der Union der tschechischen Philatelisten

Sehr traurige Nachrichten von der Union der tschechischen Philatelisten


Nemčina / Němčina / German / Deutsch
Verwenden Übersetzung von Google Translate (ohne Gewähr)
 
Sehr traurige Nachrichten von der Union der tschechischen Philatelisten   Very sad news about the death of one of the most important Czech philatelists and the chairman of the Union of Czech Philatelists Walter Müller (April 6, 1943 - March 30, 2019)
 


Pred niekoľkými dňami prišla veľmi smutná správa o úmrtí jedného z najvýznamnejších českých filatelistov a predsedu Svazu českých filatelistů Waltera Müllera (6. 4. 1943 – 30. 3. 2019).......

Vždy dobre naladený a ochotný pomôcť Walter Müller bol - okrem viacerých významných zväzových funkcií a ďalších aktivít na "funkcionárskom filatelistickom poli" - rešpektovaným tematickým porotcom a neodmysliteľnou dušou a spolutvorcom série publikácií Filatelistické motívy Československa a Filatelistické motívy Českej republiky.


Zomrel ing. Walter Müller


Zomrel ing. Walter Müller


Vďaka Walter! Česť tvojej pamiatke!
Zdroj: FILATELIE a Svaz českých filatelistůSchreiben Sie einen Kommentar

Autor: Vojtech Jankovič
Quelle: www.postoveznamky.sk
Veröffentlicht: 11. 04. 2019 11:56
 
Sehr traurige Nachrichten von der Union der tschechischen Philatelisten

Sehr traurige Nachrichten von der Union der tschechischen Philatelisten
Sehr traurige Nachrichten von der Union der tschechischen Philatelisten
Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Na svete neexistuje bezvýznamné zamestnanie. Každá práca je príležitosť, ako prejaviť svoj talent.

(Robin Sharma)

Zitate für jeden Tag
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Alle Rechte vorbehalten.