Prize of the Mayor of Galanta 2013 - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Poprad Collectors Bourse in Poprad (Slovakia)

Prize of the Mayor of Galanta 2013

Prize of the Mayor of Galanta 2013

Prize of the Mayor of Galanta 2013


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Prize of the Mayor of Galanta 2013   Informácia o udeľovaní Ceny primátora mesta Galanta 2013 a ďalších výročných ocenení, kde medzi ocenenými bol aj dlhoročný filatelista, publicista a zväzový funkcionár Ing. Vladimír Mrva. GRATULUJEME!!!
 


Základné informácie:
  • Článok/oznam/správa/reportáž: Cena primátora mesta Galanta 2013
  • Anotácia: 10. decembra v priestoroch Renesančného kaštieľa primátor mesta Galanta Ladislav Maťašovský udelil cenu primátora za rok 2013 na základe odporúčaní jednotlivých komisií. Cena sa každoročne udeľuje za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a za šírenie dobrého mena mesta nielen doma ale aj v zahraničí.
  • Autor: Lucia Gazdagová
  • Dátum: 20. decembra 2013
  • Zdroj: www.galantaonline.sk


Citát z uvedeného článku:

"Primátor mesta Galanta Ladislav Maťašovský venoval ... ďakovný list Ing. Vladimírovi Mrvovi za dlhoročnú odbornú filatelistickú a publikačnú činnosť. Pán Mrva je členom Klubu filatelistov od r. 1976. V súčasnosti je vedúcim Klubu mladých filatelistov od r. 1983. Podieľal sa na organizovaní Krajských filatelistických výstav GALAFILA v r. 2000 a 2007, ako aj nespočetných okresných a oblastných filatelistických výstav. Je autorom návrhov na príležitostné poštové pečiatky, ktoré sa používajú pri organizovaní rôznych výstav. Je známy aj svojou publikačnou činnosťou z oblasti filatelie a poštovej histórie."Post a comment

Author: Vojtech Jankovič
Source: www.galantaonline.sk
Published: 25. 01. 2014 17:40
 
Prize of the Mayor of Galanta 2013

Prize of the Mayor of Galanta 2013
Prize of the Mayor of Galanta 2013
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

(Stephen R. Covey)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk