Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2024 in Bratislava (Slovakia)

Invitation to the 20th Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2024 in Bratislava (Slovakia).

07. 06. 2024

Interviews and social news:
Prize of the Mayor of Galanta 2013

Prize of the Mayor of Galanta 2013
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.galantaonline.sk
Published: 25. 01. 2014 17:40

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Informácia o udeľovaní Ceny primátora mesta Galanta 2013 a ďalších výročných ocenení, kde medzi ocenenými bol aj dlhoročný filatelista, publicista a zväzový funkcionár Ing. Vladimír Mrva. GRATULUJEME!!!

Základné informácie:

  • Článok/oznam/správa/reportáž: Cena primátora mesta Galanta 2013
  • Anotácia: 10. decembra v priestoroch Renesančného kaštieľa primátor mesta Galanta Ladislav Maťašovský udelil cenu primátora za rok 2013 na základe odporúčaní jednotlivých komisií. Cena sa každoročne udeľuje za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a za šírenie dobrého mena mesta nielen doma ale aj v zahraničí.
  • Autor: Lucia Gazdagová
  • Dátum: 20. decembra 2013
  • Zdroj: www.galantaonline.sk


Citát z uvedeného článku:

"Primátor mesta Galanta Ladislav Maťašovský venoval ... ďakovný list Ing. Vladimírovi Mrvovi za dlhoročnú odbornú filatelistickú a publikačnú činnosť. Pán Mrva je členom Klubu filatelistov od r. 1976. V súčasnosti je vedúcim Klubu mladých filatelistov od r. 1983. Podieľal sa na organizovaní Krajských filatelistických výstav GALAFILA v r. 2000 a 2007, ako aj nespočetných okresných a oblastných filatelistických výstav. Je autorom návrhov na príležitostné poštové pečiatky, ktoré sa používajú pri organizovaní rôznych výstav. Je známy aj svojou publikačnou činnosťou z oblasti filatelie a poštovej histórie."


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists