Actual information from the Union of Czech Philatelists

Review of the most recent information from the Union of Czech Philatelists as provided by the journal Informace SČF.

20. 11. 2022

Interviews and social news:
Prize of the Mayor of Galanta 2013

Prize of the Mayor of Galanta 2013
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.galantaonline.sk
Published: 25. 01. 2014 17:40

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Informácia o udeľovaní Ceny primátora mesta Galanta 2013 a ďalších výročných ocenení, kde medzi ocenenými bol aj dlhoročný filatelista, publicista a zväzový funkcionár Ing. Vladimír Mrva. GRATULUJEME!!!

Základné informácie:

  • Článok/oznam/správa/reportáž: Cena primátora mesta Galanta 2013
  • Anotácia: 10. decembra v priestoroch Renesančného kaštieľa primátor mesta Galanta Ladislav Maťašovský udelil cenu primátora za rok 2013 na základe odporúčaní jednotlivých komisií. Cena sa každoročne udeľuje za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a za šírenie dobrého mena mesta nielen doma ale aj v zahraničí.
  • Autor: Lucia Gazdagová
  • Dátum: 20. decembra 2013
  • Zdroj: www.galantaonline.sk


Citát z uvedeného článku:

"Primátor mesta Galanta Ladislav Maťašovský venoval ... ďakovný list Ing. Vladimírovi Mrvovi za dlhoročnú odbornú filatelistickú a publikačnú činnosť. Pán Mrva je členom Klubu filatelistov od r. 1976. V súčasnosti je vedúcim Klubu mladých filatelistov od r. 1983. Podieľal sa na organizovaní Krajských filatelistických výstav GALAFILA v r. 2000 a 2007, ako aj nespočetných okresných a oblastných filatelistických výstav. Je autorom návrhov na príležitostné poštové pečiatky, ktoré sa používajú pri organizovaní rôznych výstav. Je známy aj svojou publikačnou činnosťou z oblasti filatelie a poštovej histórie."


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists