Postage stamp territories - Transnistria

Article from the field of stamp territories focused on the history and postal service of Transnistria.

29. 03. 2024

Stationery Envelope with Imprint:
Postage stamps exhibition of 20 years of Slovak postage stamp

Postage stamps exhibition of 20 years of Slovak postage stamp
Date of Issue: 01. 01. 2013
 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Celinová obálka Parná elektráreň v Poprade s prítlačou k Výstave známok 20 rokov slovenskej známkovej tvorby v Nitre.
Deň vydania: 1. 1. 2013
Nominálna hodnota: T1 50g
Autor známky: Adrian Ferda
Autor prítlače: Adrian Ferda
Predajná cena: Textový motív: 20 rokov slovenskej známkovej tvorby / 16. - 25. 1. 2013, Galéria Mlyny, Nitra
Obrazový motív: Kolekcia slovenských poštových známok a v strede číslo 20


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:
Súvisiace oznamy:


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists