XXXIII Summer Olympic Games Paris 2024 - Archery

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the XXXIII Summer Olympic Games Paris 2024 in Paris (France) with the theme of the archery.

28. 06. 2024

Stamp Territories and Territorial Philately:
Postage stamp territories - Maritime Mail

Postage stamp territories - Maritime Mail
Author: Ing. Peter Valdner
Published: 25. 12. 2015 19:16

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Article from the postage stamp territories area focused on the issue of postage stamps used by different private maritime mail services.


Loďami boli prepravené miliardy zásielok, ale len niektoré lodné spoločnosti vydali vlastné známky.

Zrejme najznámejšími sú známky PSNC (Pacific Steam Navigation Company), ktorá síce vydala známky v roku 1847, ale do obehu sa dostali až v roku 1857 ako prvé známky Peru. Tam ich aj nájdeme v katalógoch.

Známkové územia - Lodné pošty   Známkové územia - Lodné pošty


Sú na nich zobrazené obe lode spoločnosti - SS Chile a SS Peru. Nominálne hodnoty sú v peruánskej mene, lebo lode premávali najmä na trase medzi peruánskym Callaom a čílskym Valparaisom.


K najpopulárnejším patria známky SS Lady McLeod, taktiež z roku 1847, odkedy sa i používali. Boli prvými známkami Britského Commonwealthu zo zámoria. Lady McLeod prevážala poštu na ostrove Trinidad medzi prístavmi Port of Spain a San Fernando.

Známkové územia - Lodné pošty


V Austrálii používala známky 4 nominálnych hodnôt od roku 1869 Murray Steam Navigation Company na rieke Murray v štátoch Victoria a New South Wales.

Známkové územia - Lodné pošty


Viaceré lodné spoločnosti prepravovali poštu v Osmanskej ríši, k najznámejším a najvzácnejším známkam patria Piroscafi Otomani z roku 1858 a Asia Minor SSCo z roku 1868.

Známkové územia - Lodné pošty   Známkové územia - Lodné pošty


V Rakúsko-Uhorsku pôsobila DDSG - Donaudampfshiffahrtsgesellschaft. Známky používala od roku 1866. Pre zberateľov ZZ sú zaujímavé najmä rumunské balíkové známky s označením lodnej trasy. Z roku 1870 sú známky Braila-Galaz (a opačne), z roku 1874 kombinácie miest Kalaras, Ostrov a Silistria.

Známkové územia - Lodné pošty   Známkové územia - Lodné pošty   Známkové územia - Lodné pošty


Na Balatone pôsobila spoločnosť ZSGT – Zala-Somogy gőzhajó társaság.

Známkové územia - Lodné pošty


Vo Fínsku pôsobila Wanajavesi Angbatsbolag, 3 červené známky vydala 1. mája 1867 pre linku medzi prístavmi Tammerfors a Tavastehus. Neskoršie novotlače majú oranžovú farbu.

Známkové územia - Lodné pošty

Známkové územia - Lodné pošty

Známkové územia - Lodné pošty


Podobné známky sú z Ile Roy, ostrov leží vo Francúzsku v rieke Saone. Lodná linka ho spájala s Lyonom a Ile Barbe.

Známkové územia - Lodné pošty

Známkové územia - Lodné pošty

Známkové územia - Lodné pošty


Markíz Jouffroy d’Abbans, spomínaný na pamätnom liste, bol konštruktérom Pyroscaphe, prvého parníka poháňaného kolesami. Predtým skonštruoval aj parník poháňaný veslami, ale ten sa neosvedčil.A pár slov na záver o GBLA (Great Bitter Lake Association). Zásielky vznikli na 14 lodiach na Veľkom horkom jazere v Suezskom prieplave v rokoch 1967-75, na člnoch boli prepravené na MS Nordwind, kde boli opečiatkované, potom opäť boli prepravené na člnoch. Svoju vodnú púť skončili, až na výnimky, v egyptskom prístave Fanara, odkiaľ ich už kuriéri odviezli na poštové úrady.

Známkové územia - Lodné pošty

Známkové územia - Lodné pošty


Pre zberateľov ZZ je dôležité, že okrem skratky GBLA sa na známkach nachádzajú aj ďalšie mená, najmä lodí a súlodí. Je ich niekoľko desiatok, pripravujem o nich knihu. Mnohé známky sú už dnes pomerne ťažko dostupné.

Našim zberateľom ZZ odporúčam zamerať sa na získanie aspoň po jednej známke z MS Lednice (to je tá príležitostná k 30. výročiu SNP s československou vlajkou) a 3 súlodí - LEDMELAGA, DJABIPORST/DJAKBIER a MUWINIKI(ES). Takáto minimalistická zbierka by mohla vyzerať napríklad nasledovne.

Známkové územia - Lodné pošty   Známkové územia - Lodné pošty   Známkové územia - Lodné pošty   Známkové územia - Lodné pošty


Dve obálky, ktoré poslali československí námorníci v roku 1974 z "uväznenej" čs. lode Lednice s kašetom MAILED ON BOARD M/S LEDNICE a ručne maľovanými známkami.

Známkové územia - Lodné pošty

(Obrázok je prevzatý z aukcie poštových známok Aukčného domu Burda Auction so súhlasom R. Burdu.)A na záver obvyklá výzva – ak máte známky GBLA, uvítal by som skeny (valdpete@yahoo.com) na čiernom podklade. Možno sa mi ako prílohu k pripravovanej knihe podarí skompletizovať aj obrázkový zoznam známok GBLA.
Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter Valdner

Author: Peter Valdner

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists