Offer of philatelic literature for collectors of Olympic and sports subjects

Current offer of interesting book publications containing an overview of collector's materials and thematic information for collectors of Olympic and sports subjects

13. 09. 2020

Philatelic literature:
P. Valdner: Great Bitter Lake Association - Lednice v zajatí na Sueze 1967/75 - Katalóg známok

P. Valdner: Great Bitter Lake Association - Lednice v zajatí na Sueze 1967/75 - Katalóg známok
Author: Vojtech Jankovič (s použitím podkladov P. Valdnera a recenzií J. Balogha a P. Osuského)
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 30. 06. 2020 12:14
Updated: 01. 07. 2020 09:45

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Introduction and expert reviews on the text book Great Bitter Lake Association - Lednice v zajatí na Sueze 1967/75 - Katalóg známok (Great Bitter Lake Association - Lednice in captivity on the Suez 1967/75 - Stamp Catalogue)


Great Bitter Lake Association - Lednice v zajatí na Sueze 1967/75 - Katalóg známok
P. Valdner: Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75 – Katalóg známok


Názov: Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75 – Katalóg známok
Autor: Peter Valdner
Prebal a grafická úprava: autor
Vydavateľ: autor
Rok vydania: jún 2020, 1. vydanie
Náklad: 25 ks v slovenskom jazyku, dotlač podľa záujmu čitateľov
Rozsah: 204 farebných strán
Formát: 189 x 243 mm
Väzba: paperback
Papier: krieda
ISBN 978-80-570-1593-2
Predajná cena: 39 € / 990 KčPublikácia vychádza v dvoch verziách: slovenskej a anglickej.

Slovenská verzia s názvom: Great Bitter Lake Association - Lednice v zajatí na Sueze 1967/75 - Katalóg známok obsahuje v katalógovej časti, okrem známok, vydaných MS Lednice a LEDMELAGA, aj ohodnotenie ďalších zberateľských predmetov GBLA – celistvosti, listy, pečiatky, programy, fotografie, pozvánky, pozdravy, členské preukazy, diplomy, suveníry a pod.

Anglická verzia s názvom: Great Bitter Lake Association – MS Lednice 1967/75 – Stamp Catalogue je identická so slovenskou, len väčšieho formátu s väčšími obrázkami, má 332 farebných strán. Obsahuje navyše katalóg známok, vydaných na ostatných lodiach a súlodiach GBLA. Vyobrazených a ohodnotených je viac ako 2 000 známok, tlačových listov a zberateľských predmetov GBLA.

Cena anglickej verzie UK 79 L, EU 89 €, USA 99 $ + balné a poštové - aktuálne spolu 112 € s dodaním kamkoľvek. Platba na IBAN.

P. Valdner: Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75 – Katalóg známok


Predaj a distribúciu publikácie zabezpečuje autor Peter Valdner, resp. ASFE Slovakia, kontakt valdpete.blogspot.com, email valdpete@yahoo.com. Prosím, obráťte sa priamo na neho.


--------------- o O o ---------------


Petra Valdnera poznajú čitatelia filaterlistického portálu www.postoveznamky.sk ako autora desiatok odborných článkov z oblasti zbierania známkových území. Ďalšie desiatky článkov boli zverejnené vo filatelistickej tlači, viac ako 100 článkov je prístupných na stránke ASFE Slovakia. Publikovaná kniha o Great Bitter Lake Association (GBLA) má zložitý názov preto, aby jej anglická verzia bola identifikovateľná ako filatelistická literatúra.

Pre našich čitateľov prinášame ukážky, ako ich poskytol autor a oba recenzné posudky.


Súhrn


Kniha sa skladá zo štyroch častí, rozdelených na kapitoly.

P. Valdner: Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75 – Katalóg známok


Prvá časť pojedníva o GBLA všeobecne. Prvá kapitola je venovaná vzniku GBLA, jej spoločenským a športovým podujatiam, politickej a vojenskej situácii na egyptsko-izraelskom fronte a dokumentácii filatelistickými materiálmi, dokladmi a fotografiami.

Ukážka: dokumentácia počtu námorníkov, str. 20

P. Valdner: Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75 – Katalóg známok


Druhá kapitola predstavuje zadržané lode. Sú v nej farebné fotografie všetkých 14 lodí, ich rytín na obálkach, informácie o lodiach, ich posádke a náklade, a používané pečiatky.

Ukážka: MS Lednice, str. 54.

P. Valdner: Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75 – Katalóg známok


Tretia kapitola predstavuje poštu GBLA s množstvom obrázkov.

Ukážka: celistvosti s použitím výhradne známok GBLA, str. 68. Sú dôkazom, že známky GBLA sa používali na frankovanie zásielok.

P. Valdner: Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75 – Katalóg známok


Štvrtá kapitola predstavuje priekopníkov vo vydávaní známok GBLA. Sú to predovšetkým velitelia československej lode Lednice a dôstojníci z poľskej lode Djakarta.

Druhá časť je určená predovšetkým pre zberateľov známkových území. V úvode je vysvetlené zbieranie známkových území, v 5. kapitole sú predstavené súlodia, v 6. kapitole lode a v 7. kapitole organizácie, vytvorené členmi GBLA. Prezentované sú známky s 80 rôznymi menami lodí, súlodí a organizácii, vytvorených námorníkmi počas 8 rokov na Sueze.

Ukážka: spoločné vzory, str. 96.

P. Valdner: Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75 – Katalóg známok


Ukážka: súlodia, str. 118.

P. Valdner: Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75 – Katalóg známok


Tretia časť pojednáva o MS Lednice. Rozdelená je na niekoľko kapitol – loď, pôvodná posádka, náhradné posádky, odchod z jazera, velitelia Ledníc, rekordéri v pobyte na Veľkom horkom jazere....čitateľ tu nájde dobové fotografie temer všetkých členov posádok, množstvo jedinečných dokladov, celistvostí a korešpondencie z Ledníc a informácie o známkach.

Ukážka: pôvodná posádka, str. 127.

P. Valdner: Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75 – Katalóg známok


Ukážka: celistvostí a suveníry z MS Lednice a LEDMELAGA, str. 164.

P. Valdner: Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75 – Katalóg známok


Štvrtá časť je katalóg. V úvode je vysvetlená cenotvorba známok a mnohých ďalších zberateľských predmetov z GBLA, nasleduje samotný katalóg známok, vydaných posádkami MS Lednice a LEDMEAGA.

Ukážka: katalóg, str. 199.

P. Valdner: Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75 – Katalóg známok


Ukážka: obal knihy, str. 204.

P. Valdner: Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75 – Katalóg známok--------------- o O o ---------------Recenzia diela Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75 – Katalóg známok


Recenzent: Ing. Július Balogh, reprezentant združenia Geophila v Slovenskej republike

Československo bol v oblasti vydávania literatúry pre zberateľov známkových území doslova svetovou veľmocou. Najprv to bol Filatelistický atlas známkových zemí autorov B. Hlinku a L. Muchu, potom séria Filatelistických atlasov J. Marka. Kniha Petra Valdnera o GBLA je ďalšou publikáciou, ktorá ďaleko presahuje rámec Česka a Slovenska. Autorovi sa podarilo zhromaždiť doklady, ktoré vyvracajú mnohé fámy, ktoré sa roky okolo GBLA a jej známok vytvárali. A čo je najdôležitejšie, informácie sú podložené dokladmi, ktoré v knihe nájdeme zobrazené.

Známky GBLA boli vydávané v malých nákladoch, priemer je určite menej ako 200 kusov. Je priam neuveriteľné, že autorovi sa podarilo získať farebné obrázky temer 2000 známok, ktoré sú v anglickej verzii tejto knihy. V slovenskej verzii, s katalógom známok MS Lednice a LEDMELAGA, je katalogizovaných 148 známok, čo je o 50% viac, ako v doteraz jedinom publikovanom katalógu z roku 1975. Nakoľko práve známky z MS Lednice boli vôbec prvými známkami GBLA a zachovalo sa ich veľmi málo, je ukážka kompletných tlačových listov zrejme jedinečná.

Pre zberateľov je dôležitá aj ukážka imitácii známok GBLA. Na internetových portáloch je zvyčajne 90% a viac známok, pokladaných neznalými zberateľmi za známky GBLA, len bezcennými napodobeninami. Takže ak sa kúpou tejto knihy vyhnete nákupu imitácii, kniha sa úsporou veľmi rýchlo zaplatí.

V Bratislave, 20. 06. 2020

Ing. Július Balogh


--------------- o O o ---------------Recenzia diela Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75 – Katalóg známok


Recenzent: MUDr. Peter Osuský, CSc., Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov

O Olympiáde GBLA bolo vo filatelistickej tlači a na internete zverejnených množstvo článkov. Pozorne som ich čítal, ale nikde som sa nedočítal, v akých disciplínach sa vlastne na Veľkom horkom jazere v roku 1968 súťažilo. A tu sa zrazu objaví publikácia Petra Valdnera, ktorá sa športu venuje len okrajovo, a napriek tomu je v nej program olympiády, medailové umiestnenie národov a dokonca mnohé farebné fotografie z väčšiny športových disciplín. Samozrejmosťou sú tu zobrazené aj udeľované medaily, diplomy a vydané príležitostné známky. Jedinou chybičkou krásy je skutočnosť, že olympijské známky nevydala posádka Ledníc, ale poľskí organizátori olympiády.

Ale aj námorníci z Ledníc vydali známky so športovou tematikou. Hneď na prvom tlačovom liste je príležitostná známka k pretekom záchranných člnov. Ako sa v knihe dočítame, posádka Ledníc preteky vyhrala. Na druhom je séria známok s výsledkami súťaže v streľbe. V tej obsadila posádka Ledníc 3. miesto. Ale pre zberateľov športových známok je najzaujímavejšia séria dvoch známok, s dátumom 20. IV. 1972. Spomeniete si , čo sa vtedy stalo? Československo na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Prahe porazilo Sovietsky zväz 3: 2 a zabezpečilo si titul majstra sveta. A námorníci z Ledníc k tomu pripravili na lodi oslavu. Viem, že teraz to vyzerá, ako keby som recenzoval známkovú tvorbu Ledníc a nie knihu, ale tieto informácie nám prináša práve recenzovaná kniha.

Jedinečnosť knihy pre našich čitateľov spočíva aj v tom, že katalogizuje známky, vydané českými a slovenskými námorníkmi. Teda oblasť, ktorá zaujíma zberateľov bohemík a slovacík. Dokonca sú v knihe zobrazené aj chybotlače a nevydané známky. Táto kniha ďaleko prevyšuje všetko, čo bolo doposiaľ o GBLA a jej známkach publikované.

V Bratislave, 25. 06. 2020

MUDr. Peter Osuský, CSc.


--------------- o O o ---------------Predaj a distribúcia publikácie:


Predaj a distribúciu publikácie zabezpečuje autor Peter Valdner, resp. ASFE Slovakia, kontakt valdpete.blogspot.com, email valdpete@yahoo.com. Prosím, obráťte sa priamo na neho.

Cena slovenskej verzie 39 € / 990 Kč.
Cena anglickej verzie UK 79 L, EU 89 €, USA 99 $ + balné a poštové - aktuálne spolu 112 € s dodaním kamkoľvek. Platba na IBAN.
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists