101 Years since the Renaming of Prešporok to Bratislava (1st Battalion of the Czechoslovak Navy - Field Post 1919)

The transformation of the name Prešporok (Pozsony) into Bratislava illustrated with an authentic contemporary postcard and additional postal-historical documents from 1919

29. 09. 2020

Exhibitions, competitions and other events:
Opening of the exhibition Biennal of illustrations Bratislava on postage stamps

Opening of the exhibition Biennal of illustrations Bratislava on postage stamps
Author: Vojtech Jankovič (s použitím podkladov na www.pofis.sk)
Source: www.pofis.sk
Published: 06. 06. 2012 16:23

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Otvorenie výstavy "Bienále ilustrácií Bratislava na poštových známkach" v priestoroch BIBIANY v Bratislave.

Výstava Bienále ilustrácií Bratislava na poštových známkach


BIBIANA, medzinárodný deň umenia pre deti

Slovenská pošta, a. s.si Vás dovoľujú pozvať na otvorenie výstavy


Bienále ilustrácií Bratislava na poštových známkachOtvorenie výstavy Bienále ilustrácií Bratislava na poštových známkach


Otvorenie výstavy Bienále ilustrácií Bratislava na poštových známkach sa uskutoční 14. júna o 16.00 hod. v priestoroch BIBIANY na Panskej ulici 41 v Bratislave. Návštevníci si budú môcť pozrieť výtvarné návrhy poštových známok, ktoré sa vydávali k tomuto významnému medzinárodnému podujatiu od roku 1971.

Výstava potrvá do 15. 8. 2012 a je otvorená denne okrem pondelka od 10 h do 18 h.


Author: Vojtech Jankovič (s použitím podkladov na www.pofis.sk)

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists