Ceremonial inauguration of the postage stamp 100th anniversary of the JAMES climbing club

Invitation to the ceremonial inauguration of the postage stamp 100th anniversary of the JAMES climbing club on Popradske Please in the High Tatras (Slovakia).

13. 08. 2021

I sell / I offer:

The offer of a new specialized catalog SLOVAKIA 1939 - 1945

The offer of a new specialized catalog SLOVAKIA 1939 - 1945
Name: Vojtech Jankovič
Address: Stromová 38, 831 01 Bratislava
Phone: +421 908 729 017

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Special offer of the new specialized catalog SLOVAKIA 1939 - 1945 ......


V týchto dňoch sa ocitol v tlačiarni nový katalóg Slovenska 1939 - 1945. Oproti katalógu známok a celín SŠ 1939 - 1945 z roku 2015 má väčší rozsah (152 strán) a nižšiu predajnú cenu (25 euro). Čo v ňom používateľ nájde? Kľúč k oceňovaniu nielen rohových štvorblokov a celých miniatúr, ale aj rohových známok i bežných štvorblokov, ďalej cenové úpravy mnohých známok a celín odvodené z trhu a aukcií po roku 2015 (spolu cca 120 zmenených cien), textové úpravy (65 zmien textu), ale najmä - ako prezrádza aj titulná strana katalógu - okrem známok a celín aj 3 nové kapitoly: PRÍLEŽITOSTNÉ PEČIATKY, PERFINY a POĽNÉ POŠTY z rokov 1939 - 1945. Samozrejme, je tu ich súpis, vyobrazenie i ocenenie, teda katalogizácia. Tieto 3 nové kapitoly sú v katalógu na 26 stranách.

Katalóg SLOVENSKO 1939 - 1945


V prípade záujmu si nový špecializovaný katalóg SLOVENSKO 1939 - 1945 (2019) môžete objednať na emailovej adrese: vojtech.jankovic@gmail.com.
Cena pri osobnom prevzatí je 25 €, cena pri zaslaní na dobierku v rámci Slovenska je za 1 kus - 28,50 € (1 x 25 € + poštovné a balné 3,50 €), za 2 kusy - 54,50 € (2 x 25 € + poštovné a balné 4,50 €).
Name: Vojtech Jankovič
Address: Stromová 38, 831 01 Bratislava
Phone: +421 908 729 017
Email: vojtech.jankovic@gmail.com

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists