Lost exhibits - a request for help in finding and returning them

Request and kind call for assistance in tracing and returning lost philatelic exhibits.

24. 01. 2022

Interviews and social news:
Nitra - Mesopotamia of the north

Nitra - Mesopotamia of the north
Author: Milan Šajgalík
Source: Magazín SLOVENSKO
Published: 06. 06. 2020 14:35

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

A popularization article intended also for the non-philatelic public devoted to the dedicated to the city of NITRA from the point of view of postage stamps.


Milan Šajgalík: Nitra - Mezopotámia severu


Propagovanie slovenských poštových známok a predstavovanie ich námetov je dôležitou formou zachovania zberateľského hobby, no i rozpoznania významu poštových známok nielen ako dokladov o úhrade poštovného, ale tiež ako nositeľov informácií o Slovensku, jeho krásach, osobnostiach i spoločenských, športových, kultúrnych a politických aktivitách. K jedným z najaktívnejších propagátorov poštových známok formou informačných článkov v nefilatelistických médiách je dlhoročný nitriansky zberateľ, vystavovateľ, funkcionár a publicista a vydavateľ MVDr. Milan Šajgalík. Okrem zbierania a príprave filatelistických exponátov venuje svoj čas a energiu propagácii slovenských poštových známok a ich zbierania medzi "laickou" verejnosťou a to najmä v tlačených médiách.

Milan Šajgalík sa pozrel na mesto Nitra z pohľadu poštových známok a filatelie a publikoval filatelistický článok Nitra - Mezopotámia severu v magazíne Matice slovenskej SLOVENSKO 2/2010 (str. 6 - 9).

Propagácia slovenských poštových známok v magazíne SLOVENSKO (Milan Šajgalík)

Propagácia slovenských poštových známok v magazíne SLOVENSKO (Milan Šajgalík)

Propagácia slovenských poštových známok v magazíne SLOVENSKO (Milan Šajgalík)

Propagácia slovenských poštových známok v magazíne SLOVENSKO (Milan Šajgalík)

Príspevok na stiahnutie: PDF dokument Milan Šalgalík: Nitra - Mezopotámia severu (PDF)


Author: Milan Šajgalík

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists