100th anniversary of the JAMES climbing club

Postage stamp issued to commemorate the 100th anniversary of the founding of the JAMES climbing club.

13. 08. 2021

Other news

Beginning    <<   1   2   >>   End
08. 09. 2012

Postage stamps as history textbooks

Pohľad na známky ako zdroj informácií o histórii (propagácia medzinárodného zberateľského veľtrhu Sběratel 2012).

06. 12. 2011

Figel wrote to Baby Jesus

Informácia o tom ako minister dopravy Ján Figeľ v Rajeckej Lesnej vhodil v prítomností detí do Ježiškovej poštovej schránky vlastnoručne napísaný list.

20. 06. 2011

Ján Figel appreciated the most beautiful letter

Informácia o odovzdaní ceny za víťazstvo v Súťaži o najkrajší list 1. podpredsedom vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jánom Figeľom 14–ročnej žiačke Martinke Borovanovej z trnavskej Základnej školy s materskou školou na Vančurovej ulici.

30. 11. 2010

Ján Figel handed over to the ex-president Schuster a postage stamps collection

Informácia o návšteve bývalého prezidenta Slovenskej republiky Rudolf Schuster u podpredsedu vlády a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Figeľa, počas ktorej minister dopravy venoval bývalému prezidentovi, ktorý je známy filatelista, zbierku známok, ktoré vydala Slovenská pošta v roku 2009.

31. 08. 2010

Why has been the postage stamp invented?

Popularizačný článok o vzniku poštových známok určený najmä mladým a začínajúcim záujemcom o zbieranie poštových známok. Článok bol inšpirovaný prednáškou Petra Osuského v rámci Detskej univerzity 2010, ktorú organizovala počas letných prázdnin Univerzita Komenského v Bratislave.

15. 07. 2009

Pop-culture philately

Informácia o vydaní poštových známok venovaných známej komiksovej rodine Simpsonovcov.

Beginning    <<   1   2   >>   End

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists